Thursday, December 25, 2008

ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (အပိုင္း ၁)
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလကသစ္၀ိုင္ဆရာေတာ္ဘုရား ေရးသားစီရင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ျမန္မာျပန္
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး ဘုရားရွိခိုး
ဣတိပိေသာ ဘဂ၀ါ အရဟံ၊
သမၼာ သမၺဳေဒၶါ၊
၀ိဇၨာ စရဏ သမၸေႏၷာ၊
သုဂေတာ၊
ေလာက၀ိဒူ၊
အႏုတၲေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ၊
သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ၊
ဗုေဒၶါ၊
ဘဂ၀ါ။
အရဟံဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၱာတို႔ေသာ္မွ မပယ္ႏိုင္ရွာသည့္ ဝါသနာအိုး ကိေလသာဆိုး အပူမ်ိဳးတို႔မွ အလြန္႔ အလြန္ ျပတ္စဲေဝးကြာေတာ္မူလွသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး ျခင္း ငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာမွန္ သူပုန္ရန္တို႔ကို ဝါသနာပါမက်န္ေအာင္ ေလးတန္ေသာ မဂ္လက္နက္ျဖင့္ တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္ေတာ္မူႏိုင္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
အဝိဇၨာပံုေတာင္း ဆယ္ေခ်ာင္းကန္႔ေထာက္ အို ေသ ေပ်ာက္ထာ အကြပ္ထားၿပီး လွည္းဘီးပမာ စက္သံသရာ ၏ ဆယ္ျဖာေသာ အကန္႔ေထာက္ဆံတို႔ကို မလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပစ္ခ်ိဳးၿပီး ဖ်က္ဆီးပယ္ႏိုင္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
အလွဴခံအျမတ္ဆံုးျဖစ္၍ လူသံုးဦးတို႔ အထူးပူေဇာ္ အလွဴေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစရန္ အလွဴခံေတာ္မူထိုက္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ပညာရွိေယာင္ေယာင္ ဟန္ေဆာင္သူယုတ္မာမ်ားကဲ့သို႔ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ ျပဳလုပ္စရာ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္မရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
သကၤန္းစြန္းကိုင္ခါ ထက္ၾကပ္မကြာ ေနာက္ေတာ္က လိုက္ပါျငားေသာ္လည္း တရားပ်က္ျပား ၾကသည့္ သူယုတ္မာမ်ားႏွင့္ အလြန္တစ္ရာေဝးကြာျခားေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ယူဇနာတစ္ရာ ဘုရားႏွင့္ ေဝးကြာျခားပါေသာ္လည္း တရားျမင္ၾကသည့္ သူေတာ္စင္တို႔ႏွင့္ အလြန္တရာပင္ နီးကပ္ေနေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး ျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
မေကာင္းက်ိဳးလည္းေဆာင္ ကမၼ႒ာန္းေဘာင္ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ပါသျဖင့္ သူေတာ္စင္တို႔အက်င့္ ျပည့္စံု ဘို႔ရာေဝးစြာကပင္ ပယ္စြန္႔ထားအပ္သည့္ အကုသိုလ္တရား မရွိျငားသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
တရားကိုျမင္ၾကသည့္ အရိယာအရွင္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္တို႔ အၿမဲပင္မျပတ္ မစြန္႔အပ္ မစြန္႔ႏိုင္သည္၏အျဖစ္ ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ဘဝသံသရာမွာ တဖန္ ေျပာင္းေရြ႕သြားလာျခင္း မရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ဘုရားဂုဏ္အရပ္ရပ္ကို ခြဲျခားေဝဖန္၍ ေဟာေတာ္မူအပ္သည္ရွိေသာ္ ဘုရားကိုယ္ေတာ္ေတာင္မွ ဂုဏ္ေတာ္ ကို ကုန္စင္ေအာင္ မေဟာႏိုင္ပါကလားဟု ပညာရွိအမ်ားခ်ီးမြမ္းေျပာၾကားအပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
သမၼာသမၺဳေဒၶါဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
ကိစၥေလးပါး ခြဲေဝျငား၍ ေလးပါးသစၥာ ေညယ်အျဖာျဖာကို လက္ေပၚမွာတင္ထားသည့္ မ်က္ရွင္ပတၲျမား ကဲ့သို႔ ထင္ရွားပိုင္ပိုင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သာလွ်င္ တပ္အပ္ထင္ထင္ အကုန္သိျမင္ေတာ္မူႏိုင္သည္၏ အျဖစ္ ေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳဒၶ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
တရားတစ္ခု ေလးခုသစၥာ ေဝဖန္ကာျဖင့္ စိတ္ျဖာေပါင္းစည္း အစဥ္မွီးၿပီး တစ္ႀကိမ္တည္းသာ လိုရာမက်န္ ေဖါက္ျပန္မရွိ မိမိအလိုလိုသာလွ်င္ တပ္အပ္ထင္ထင္ အကုန္သိျမင္ေတာ္မူႏိုင္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳဒၶဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
အက်ဥ္း း
မိမိႏွင့္ဆိုင္ရာကို ပိုင္ႏိုင္စြာ သိႏိုင္သည့္ သံုးပါး-ရွစ္ပါး ဝိဇၨာဉာဏ္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းတရား စရဏတစ္ဆယ့္ငါးပါးႏွင့္ျပည့္စံုလံုေလာက္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
အက်ယ္ း ေရွးဘဝက ေနအပ္ခဲ့ဘူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို လိုသလိုသိျမင္ႏိုင္သည့္ ပုေဗၺနိဝါသာ ႏုႆတိဉာဏ္၊ အာသေဝါေလးတန္ အမွန္ကုန္ခမ္း ေစႏိုင္သည့္ အာသဝကၡယဉာဏ္၊ အေဝးကြယ္ရာ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့လွစြာေသာ အဆင္းကို လိုသလိုျမင္ႏိုင္သည့္ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္၊ ဤဉာဏ္သံုုးတန္ေသာ ဝိဇၨာဉာဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု လံုေလာက္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
အေဝးကြယ္ရာ သိမ္ေမြ႕ ႏူးညံ့လွစြာေသာ အသံကို လိုသလိုၾကားႏိုင္သည့္ ဒိဗၺေသာတဉာဏ္၊ သူတစ္ပါး၏စိတ္ကို လိုသလိုသိျမင္ႏိုင္သည့္ ပရစိတၲ ဝိဇာနနဉာဏ္၊ ဉာဏ္ေပါင္းစံုေပးလ်က္ ရင့္က်က္ နက္နဲ ခက္ခဲ သိမ္ေမြ႔ပါသျဖင့္ သူတကာႏွင့္မတူ နည္းမ်ိဳးစံု ႐ႈႏိုင္သည့္ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ တန္ခိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကို လိုသလိုဖန္ဆင္းႏိုင္သည့္ ဣဒၶိဝိဓဉာဏ္၊ မိမိကိုယ္တြင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုကို ဈာန္စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ မေနာမယသိဒိၶဉာဏ္ ဤရွစ္တန္ေသာ ဝိဇၨာဉာဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု လံုေလာက္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
သီလမ်ိဳးစံု လံုျခံဳေတာ္မူသည့္ သီလသံဝရဂုဏ္၊ ဣေႁႏၵေျခာက္ပါး တံခါးေျခာက္ေပါက္၌ အကုသိုလ္ မဝင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူႏိုင္သည့္ ဣႁႏိၵယဂုတၲဒြါရတာဂုဏ္၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အာဟာရ၌ေသာ္လည္း အတိုင္းအရွည္ကို သိေတာ္မူေလ့ရွိသည့္ ေဘာဇေနမတၲၫုတဂုဏ္၊ မိုးေသာက္ယံကို သံုးပံုပံုကာ အလယ္အပံု၌သာ က်ိန္းစက္ေတာ္မူပါသျဖင့္ ႏိုးၾကားထႂကြ လံု ့လရွိေတာ္မူသည့္ ဇာဂရိယာႏုေယာဂဂုဏ္၊ သဒၶါ သတိ ဟိရိ ဩတၲပၸဗာဟုႆစၥ ဝိရိယ ပညာ သူေတာ္ေကာင္းတရား (၇)ျဖာကိုယ္ေတာ္မွာရွိသည့္ သဒၶမၼဉာဏ္၊ ႐ူပဈာန္ေလးျဖာ ကိုယ္ေတာ္မွာရွိသည့္ ဈာနိကဂုဏ္၊ ဤဂုဏ္တစ္ဆယ့္ငါး စရဏတရားႏွင့္ ျပည့္စံု လံုေလာက္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
တင့္တယ္သန္႔ရွင္း အျပစ္ကင္းသည့္ အရိယာမဂ္တည္းဟူေသာ သြားျခင္းျဖင့္ ဘယ္သင္းတစ္ခု တြယ္တာ ျခင္းမျပဳဘဲ နိဗၺဴနန္းသို႔ႂကြျမန္းေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ သုဂတ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
မေကာင္းဟူသမွ် ဒုကၡသခၤါရ မျဖစ္ပါသျဖင့္ ေဘးကင္းရာမွန္သည့္ အမတျပည္နိဗၺာန္သို႔ ဧကန္ႂကြသြား ေတာ္မူတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း သုဂတ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ထိုထိုမဂ္ျဖင့္ ပယ္ျဖတ္ကိေလ ေနာက္တခါ ျပန္မလာေစဘဲ ရန္သူေတြကင္းကြာ၍ ေကာင္းမြန္စြာႂကြသြား ေတာ္မူတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ သုဂတ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
နိယတဗ်ာဒိတ္ပန္းကို ဆင္ျမန္းသည္ကစ၍ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ေရႊပလႅင္ရသည့္တိုင္ေအာင္ သႆတ ဥေစၦဒဒိ႒ိ ေတြျပဳတ္၍ အယုတ္တရား ႏုေယာဂႏွစ္ပါးသို႔ မကပ္ျငားပါဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ ႂကြသြားေတာ္မူတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း သုဂတ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
စကားဆိုရန္ ခြန္းေျခာက္တန္တြင္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းက်ိဳး မျမတ္ႏိုးအပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္သည့္ ႏွစ္ရပ္ေသာ စကားကိုသာ ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုေတာ္မူတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း သုဂတ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
လကၡဏေတာ္ႀကီး လကၡဏေတာ္ငယ္ ကိုယ္ေတာ္ဝယ္ျပည့္စံုပါ၍ တုန္လႈပ္ဆြဲငင္ ခြ်တ္လွ်င္ႏွိပ္ႂကြား ေကာက္ျငားေရာေထြး အျပစ္ေဝးပါသျဖင့္ ေကာင္းမြန္တင့္တယ္စြာ ကိုယ္ေတာ္၏ ႂကြသြားေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ေဝေနယ်အမ်ားစီပြါးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည့္ ဉာဏ္ေတာ္၏သြားလာျခင္းရွိေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း သုဂတ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ေလာကဝိဒူ ဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
သတၲဝါဘံုအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ပ်က္ေနပံုႏွင့္ သခၤါရေခၚတံုသည့္ ႐ုပ္နာမ္အကုန္ ပရမတ္ျဖစ္ပ်က္ေနပံု အမ်ိဳးစံုကို အကုန္အစင္ ဉာဏ္ေပၚမွာတင္၍ သိျမင္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
သေတၲာကာသ သခၤါရဟု ေလာကသံုးခြင္ ဘံုအျပင္ကို ကုန္စင္ျခင္းရာ လိုသလိုသာလွ်င္ အလင္းထင္ေပၚသိ ျမင္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
အႏုတၲေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ ဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
ယဥ္ေက်းၿပီးသူ နတ္လူျဗဟၼာ သတၲဝါတို႔ကို ဣရိယာတစ္ပါးတည္းဝယ္ ရွစ္သြယ္သမာပတ္ နိေရာဓ သမာပတ္ နိဗၺာန္ရပ္သို႔ ေျပးသြားႏိုင္လတ္ေအာင္ ေဒသနာေဆာင္ျပဳ၍ ဆံုးမမႈဝယ္ အတုမရွိ အျမတ္ဆံုး အသာဆံုးျဖစ္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အႏုတၲေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
သတၲာ ေဒဝမႏုႆနံ ဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
လူနတ္ နိဗၺာန္ သံုးတန္ခ်မ္းသာ ေလ်ာ္စြာ ျပလတ္၍ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ပါသျဖင့္ လူနတ္တို႔အရွင္ ဆရာသခင္ဦးထိပ္တင္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း သတၲာေဒဝမႏုႆာန ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
လွည္းမႈးႀကီးပမာ နတ္လူျဗဟၼာ သတၲဝါတို႔ကို အိုနာေသေရး ဒုကၡစံုေရာေထြးသည့္ ကႏၱာရႀကီး သံသရာခရီးမွ အမတျပည္ႀကီးသို႔ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္၍ ေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း သတၲာေဒဝမႏုႆာန ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
သစၥာေလးတန္ တရားမွန္ကို ဧကန္သိေပ မ်ားေဝေနကိုလည္း ခရီးေႏွးသံုးလွမ္း အျမန္တလွမ္းျဖင့္ ႂကြျမန္း ေတာ္မူလတ္၍ သိေစေတာ္မူတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ဝါသနာတြင္း ေမွာင္အလြန္ျပင္းသည့္ ေမာဟတည္းဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ ႏိႈးမည့္သူကင္း၍ လင္းခ်ိန္ ေရာက္ျပန္ ဧကန္ပင္ ႏိႈးေတာ္မူတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ဘဂဝါဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
ေလာကီ၊ ေလာကုတၲရာ ခ်မ္းသာႏွစ္မ်ိဳး ဖြံ႔ျဖိဳးေဝလိႈင္၍ မတုႏိုင္ေစရန္ က်ိဳးေပးသန္လွသည့္ ဘုန္းကံတန္ခိုး ထိပ္တန္းစား ပါရမီမ်ိဳးရွိေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူး ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္ မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ေဒဝပုတၲ ကိေလသႏွင့္ အဘိသခၤါရ ခႏၶ မစၥဳ မာရ္ငါးခုကို တစ္ခုမက်န္ ဧကန္ ဖ်က္ဆီး ၿပီးေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ရွစ္ျဖာေသာ ေလာကီတန္ခိုး စိတ္ေတာ္ကို ပိုင္စိုးႏိုင္သည့္ “ဣႆရိယ“ ဘုန္းေတာ္၊ တရား ေလာကုတၲရာ ကိုယ္ေတာ္မွာ ရွိသည့္ “ဓမၼ”ဘုန္းေတာ္၊ ဘဝဂ္ဘံုမဆန္႔ေအာင္ ဂုဏ္သတင္း ျပန္႔သင္း၍ သန္႔ရွင္းေက်ာ္ၾကားေတာ္မူသည့္ “ယသ”ဘုန္းေတာ္၊ လကၡဏာႀကီးငယ္ ကိုယ္ေတာ္ဝယ္ တင့္တယ္လွပပါသျဖင့္ ဖူးလို႔ပင္ မဝႏိုင္သည့္ “သီရိ” ဘုန္းေတာ္၊ မိမိသူတစ္ပါး အက်ိဳး စီးပြါး ကိုလိုသလိုၿပီးေစႏိုင္သည့္ “ကာမ” ဘုန္းေတာ္၊ ဝိရိယပါရမီျဖစ္၍ မဂ္မွာတည္ဘိ သျဖင့္ ဝိရိယေခၚသည့္ “ပယတၲ”ဘုန္းေတာ္၊ ဤဘုန္းေတာ္ေျခာက္စံုအံ့မကုန္ႏိုင္သည့္ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္ မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
အလံုးစံုေသာ တရားဓမၼကို ကုသလာဒိေဘဒတသြယ္ ထိုဝယ္တစ္ခါ ခႏၶာဒိေဘဒဆြယ္၍ ေလးသြယ္သစၥာ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ျဖာ ေဝဖန္ခါျဖင့္ ေဒသနာျဖန္႔ျဖဴး၍ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကြန္႔ျမဴးေအာင္ အထူးပင္သံုးသပ္ လ်က္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ႀကီး၌ မယ္ေတာ္မိနတ္သား အမႈးထား၍ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္သည္၏ အျဖစ္ ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ဒိဗၺ ျဗဟၼ အရိယဝိဟာရႏွင့္ ကာယ၊ စိတၲ၊ ဥပဓိဝိေဝသံုးေထြဝိေမာကၡ ဥတၲရိမႏုႆ ေခၚဆိုၾကသည့္ ဈာန္မဂ္ဖိုလ္ကို လိုသလိုသာလွ်င္ မ်ားစြာမွီဝဲဆည္းကပ္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
ၿမိဳ႕ရြာသံတိတ္ လူကင္းဆိတ္၍ တျခားစိတ္မေျပာင္းကမၼ႒ာန္းဝင္ဘို႔ ေကာင္းသည့္ ေတာရေက်ာင္းကို ကိန္း ေအာင္းေမြ႔ေလွ်ာ္ မွီဝဲဆည္းကပ္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။
နိဂံုးခ်ဳပ္ဘုရားရွိခိုး
ဤသို႔ အရဟံ-အစ ဘဂဝါ-အဆံုး အက်ဥ္းခ်ံဳးျငား ဂုဏ္ (၉)ပါးႏွင့္ ဂုဏ္ေျခာက္ဆယ္ပြါး၍ ျမတ္ဘုရား သည္ပင္ စကားမသံုးဘဲ အသက္ထက္ဆံုး သီကံုးေထာမနာ ေဟာႁမြက္ပါလည္း သက္ေတာ္သာကုန္ ဂုဏ္မစံုႏိုင္ၾက၍ အနႏၱဂုဏ္ အသေခ်ၤယ်ဂုဏ္ အပၸေမယ်ဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူလတ္သည့္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကိုလည္းေကာင္း၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္၏ကိုယ္စား ဓိ႒ာန္ထားေတာ္မူအပ္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ေတာ္သံုးသြယ္ စြယ္ေတာ္ေလေခ်ာင္း ဆံေတာ္ေပါင္းစု ဆင္းတုေစတီေတာ္ ပရိေဘာဂေစတီေတာ္ ဓာတုေစတီေတာ္ျမတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ဓာတ္နာမ္ဓာတ္ ပရမတ္ေပၚတြင္ ပညတ္တင္ေခၚ တပည့္ ေတာ္သည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို စိတ္ျဖင့္ရည္မွန္း ႏႈတ္ျဖင့္ခ်ီးမြမ္းၿပီးလွ်င္နဖူးတြင္ လက္အုပ္တင္ထား၍ ကိုယ္ကို ညြတ္တြားကာ ထိငါးျဖာျဖင့္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ ေလာကဓာတ္အားလံုးတြင္ အျမတ္ဆံုးဟုယံုၾကည္ျပဳ၍ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈလည္းျပဳပါ၏ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔ဘုရား။