Friday, April 1, 2011

ကသစ္ဝိုင္၏ သာသနာ့ဝန္ထမ္း အဆက္ဆက္


ဆရာေတာ္ဦးပဒုမ သာသနာမျပဳခင္ ဟိုယခင္က ပဲခူးျမိဳ႕ရွိ ေအာင္မင္းေခါင္ကုန္းေျမဓမၼရိပ္သာတြင္ (မူလ)ကသစ္ဝုိင္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဘဒၵႏၱေတေဇာသာရ အရွင္သူျမတ္က ကသစ္ဝိုင္ပဋိပတၲိ သာသနာေတာ္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္၍ ကသစ္ဝိုင္ဓမၼရိပ္သာ တရားဌာနသည္ အရွိန္ေကာင္းစြာျဖင့္ တရားပတ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာဓမၼရိပ္သာကို စတင္တည္ေထာင္၍ ေအာင္မင္းေခါင္ဓမၼရိပ္သာ၏ ဦးစီးနာယကအျဖစ္ ဘဒၵႏၱေတေဇာသာရသည္  ကမၼ႒ာနာစရိယအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးေတေဇာသာရသည္ အရွိန္ယူကာစ ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာဓမၼရိပ္သာအား အပတ္တကုတ္ ေဟာေဖၚ ညႊန္ျပဆံုးမေနစဥ္ ၁၃၂၉-ခုႏွစ္၌ သက္ေတာ္ (၄၈) ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ (၂၉) ဝါတြင္ ခရီးလမ္းတြင္ အစားမွားကာ ဝမ္းေလ်ာဝမ္းပ်က္ေရာဂါျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ေတေဇာသာရသည္ မူလကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးထံတြင္ ငယ္စဥ္မွစ၍ အေျခခံ စာေပတို႔ကို လံုေလာက္စြာသင္ယူရရွိခဲ့၏။ ပဲခူးတိုင္း၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ံဳတူေက်ာင္းတိုက္တြင္ ကိုရင္ဘဝမွစ၍ (၅)ဝါ တိုင္တိုင္ အေျခခံစာတို႔ကို သင္ယူခဲ့၏။

ငါးပါးသာသနာဓမၼရိပ္သာ

ပဲခူးျမိဳ႕ရွိ ေအာင္မင္းေခါင္ကုန္းေျမတြင္ ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာဓမၼရိပ္သာကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး သာသနာတာဝန္ထမး္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးရွင္မူလကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရည္ရြယ္ထားသည့္ တပည့္ႀကီးမ်ားမွာ-
၁. ဘဒၵႏၱအာစိဏၰ၊ မုကၡမူအုပိၹဳေတာရဆရာေတာ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္။
၂. ဘဒၵႏၱေဝပုလႅ၊ ဝါဆိုေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္။
၃. ဘဒၵႏၱဣႏၵစာရ၊ ဘိုရားႀကီးဆရာေတာ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္။
၄. ဘဒၵႏၱပညာ၊ ခဝဲရြာဆရာေတာ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္။
၅. ဘဒၵႏၱပဒုမ၊ မန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္

ဆရာေတာ္တို႔ ငါးပါးအား အစဥ္အဆက္ျဖင့္ အလွည့္က်တလွည့္စီ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ (မူလ)ကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ၾကီးမွ တာဝန္အပ္ႏွင္းပါသည္။ တာဝန္ယူရေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကလည္း သာသနာအတြက္ သေဘာတူ လက္ခံေတာ္မူၾကပါသည္။

သာသနာ့တာဝန္အလွည့္က်
ဆရာေတာ္ငါးပါးသည္ တစ္ပါးစီတာဝန္ယူကာ ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာသာသနာအတြက္ အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိၾကသည့္အတိုင္း တာဝန္ေပးမွမလြဲသာ၍ တာဝန္ယူရသည္ဟု မျဖစ္လိုၾကသျဖင့္ သဒၶါအေလ်ာက္ တာဝန္ ယူမည့္ ဘဒၵႏၱပညာက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပးလိုက္ပါသည္။ အထက္ပါဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား၏ ကမၼ႒ာနလုပ္ငန္းစဥ္တိုင္း ေပးအပ္ထားေသာ ဓမၼရိပ္သာႀကီးကို အရွိန္မပ်က္ တာဝန္ယူဦးေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္တို႔သည္ အလွည့္က်လာသည့္ တာဝန္ကို(၃)ဝါမွ် သီတင္းသံုးကာ သာသနာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်မွတ္ေပးသြားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား ခ်မွတ္ခ်က္အတိုင္း ကသစ္ဝိုင္သာသနာတာဝန္ကို ဒုတိယအလွည့္က်ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္မွာ ဘဒၵႏၱဣႏၵစာရျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ သာသနာအတြက္ ဓမၼရိပ္သာႀကီးထိန္းသိမ္းေရးကို အာ႐ံုထားလ်က္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဆႏၵႏွင့္ ဘဝတထပ္တည္း မက်ႏိုင္သည့္ သခၤါရတရားေၾကာင့္ (၁၃၄၄)ခုႏွစ္၊ သက္ေတာ္ (၆၆)ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ (၄၇)ဝါ တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ဝိနည္းသိကၡာကို အေလးထား႐ိုေသစြာ သီတင္းသံုးေတာ္မူသျဖင့္ လဇီၨေပသလ သိကၡာ ေတာ္ေဆာင္ ဝိနည္းဓိုရ္ဆရာေတာ္ဟူ၍ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား၏ အထူးၾကည္ညိဳေလးစားခဲ့ၾကပါသည္။

အလွည့္က်ျပန္(၃)ပါးက်န္
သာသနာျပဳဦးစားေပးအလွည့္က် က်န္ေနေသာ မုကၡမူဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱအာစိဏၰ၊ ဝါဆိုဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ေဝပုလႅ၊ မန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပဒုမ တို႔ (၃)ပါးတို႔ အလွည့္ယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သံုးပါး သည္ တစ္ပါးတည္းပင္တိုင္ တာဝန္ယူမႈမထားဘဲ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ အလွည့္က် တာဝန္ယူၾကရန္ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္သေဘာတူထားၾကပါသည္။ ေက်ာင္းပိုင္ရွင္ရွိၾကေသာ္လည္း ဓမၼရိပ္သာႀကီးကိုပါ တာဝန္မယိုယြင္းရေလေအာင္ သတ္မွတ္ကာလမ်ားအတိုင္း တာဝန္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ၁၃၄၅ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆုတ္(၁၃)ရက္ (၂၉-ေဖေဖၚဝါရီ-၁၉၈၄) တြင္ သက္ေတာ္ (၇၄)ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္(၅၅)ဝါ ရွိေသာ မုကၡမူဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱအာစိဏၰႏွင့္ သက္ေတာ္ (၆၈) ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္(၄၉)-ဝါရွိ ဝါဆိုဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱေဝပုလႅတို႔သည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ကဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ တရားပတ္အၿပီး အျပန္လမ္းတြင္ ဘုရားရဟႏၱာတို႔ေသာ္မွ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ ဝိဘတ္ ၾကမၼာကို ျဖည့္ဆည္းၾကရရွာသည္။ တရားပတ္တစ္ခုမွ အျပန္လမ္းခရီးတြင္ ဆရာေတာ္တို႔စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ လိုင္းကားသည္ ရပ္ထားေသာ ကားႀကီးတစ္စီး၏ ဓာတ္ဆီတိုင္ကီကို အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ဝင္တိုက္ခါ ကားမီးေလာင္ေလ၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လူအမ်ားၾကားသို႔ တိုးေဝွ႔ကာ ေျပးမဆင္းေတာ့ဘဲ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို ဦးစားေပး လိုေသာေမတၲာ၊ ေစတနာတို႔ျဖင့္ တရားအမွတ္၊ တရားသတိႏွင့္သာ သီတင္းသံုး၍ ေန၏။ ဒကာမ်ားက ဆင္းရန္ ေလွ်ာက္ထားပါေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားကို ဦးစားေပးကယ္ရန္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏။ ထူးဆန္းသည္က ကားမီးေလာင္ခံရစဥ္ အ႐ိုးက်ခ်ိန္၌ ေႏြရာသီတြင္ ႐ုတ္တရက္ မိုးႀကီး ရြာခ်ခဲ့ပါသည္။ မိုးသာမရြာခဲ့ပါလွ်င္ အ႐ိုးမဆိုထားဘိ ျပာပင္မရႏိုင္ေသာ အေျခအေန ဆိုးဆိုက္ေနခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါး၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ဘာဝနာအရာကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ထူးျခားစြာ ဖူးေျမႇာ္ၾကည္ညိဳခြင့္ရခဲ့ၾက၏။ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားမွာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား တျပိဳင္တည္း ဆံုးရွုံဳးမႈကို ျဖည္မဆည္ႏိုင္ေအာင္ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ၾကကာ ယေန႔တုိင္ တသသျဖစ္ေနၾကရပါ၏။ ထုိသို႔မ်ိဳးဆက္သစ္ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားတျပိဳင္နက္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္းသည္ ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာအတြက္ ၾကီးမားေသာ ဆံုးရွံဳးမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္ပါအံုးမည္...