Wednesday, May 20, 2009

နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာ အပိုင္း (၇)

သတိေပး တိုက္တြန္းခ်က္-ရွစ္လံုးဘြဲ႕ကဗ်ာ


ဒုလႅဘတဲ့ ႀကံဳရလူ႕ရြာ၊
သာသနာႀကီး အၿပီးႀကံဳလာ၊
ဤမွ်ခြင့္ေကာင္း မေႏွာင္းေစရာ၊
စဥ္းစားရင္း ေမာင္မင္းရက္ေတြၾကာ။
စဥ္းစားရင္း မယ္မင္းရက္ေတြၾကာ။


ႀကိဳးစားပါကြဲ႕ မာတဲ့အခါ၊
ဘာကိုငဲ့၍ ၾကာတဲ့ေနဒါ၊
ဒီလင္ဒီသား မယားကိုညွာ၊
သူညွဥ္းဆဲ ဆင္းရဲရက္ေတြၾကာ။ခႏၶာကိုယ္မွာ ဒီလိုအသိဉာဏ္မ်ိဳးေတြ တစ္ခါမွ မရရွိေသးခင္ နိဗၺာန္ကို ရပါလို၏၊ ေရာက္ရပါလို၏ လို႔ ကုသိုလ္လုပ္တိုင္းလုပ္တိုင္း ဆုကိုခ်ည္းေတာင္းေနပါလွ်င္ နိဗၺာန္ႏွင့္ ေဝလာေဝး အေဝးၾကီးရွိပါေသးသတဲ့။ သုတၲန္ေဒသနာေတာ္နည္းအားျဖင့္ ရေတာ့ရပါလိမ့္မယ္၊ ဝိပႆနာဉာဏ္မပါဘဲ နိဗၺာန္ကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မရႏိုင္ပါဘူး။ ေတာင္းတမႈပတၳနာခ်က္ျဖစ္လို႔ မရရွိဘူးလို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါဘူး၊ သုတၲန္ ေဒသနာေတာ္ နည္းအားျဖင့္ ရေတာ့ရပါလိမ့္မည္၊ သို႔ေသာ္ မည္သို႔ေသာအခ်ိန္ၾကာမွ ရႏိုင္မွန္းမသိႏိုင္ပါဘူးေနာ္။ အကယ္၍ အေၾကာင္းညီညႊတ္ျပန္လွ်င္လည္း ဝိပႆနာဉာဏ္မပါဘဲ နိဗၺာန္ကို မရႏိုင္၊ မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆုေတာင္းၿပီး ျပဳတဲ့ ဝိဝ႗နိႆိတ ကုသိုလ္သည္ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေအာင္ မပို႔ႏိုင္ေသာ္လည္း ပို႔ႏိုင္ေသာ ၊ ဝိပႆနာကို ဆက္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကို ဆုေတာင္း၍ ျပဳတဲ့ ဝိဝ႗နိႆိတကုသိုလ္ကို ဝိပႆနာကို ဆက္ေပးလိုက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဒါန လို႔ ေခၚၾကႏိုင္ပါတယ္။


ယခုအခါ တရားအလုပ္အားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီတို႔ ခႏၶာမွာ ဝိပႆနာဉာဏ္အျမင္ေတြ ရရွိေနၾကၿပီျဖစ္လို႔ နိဗၺာန္ကို ရပါလို၏၊ ေရာက္ရပါလို၏ လို႔ ဆုေတာင္းေနဖြယ္ မလိုေတာ့ဘူးေနာ္။

ေဟာျပၿပီးခဲ့တဲ့အတိုင္း အသိထူး အျမင္ထူး အယူထူး ဉာဏ္ထူးေတြရရွိေအာင္ ဝိပႆနာတရားကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကတဲ့အတိုင္း ဝိပႆနာဉာဏ္ေတြ အဆင့္ဆင့္တက္လွမ္းႏိုင္ၾက၍ ေနာက္ဘဝ ေနာက္ခႏၶာေတြ မေရြ႕ မေျပာင္းရေတာ့ဘဲ ဒီဘဝ ဒီခႏၶာမွာ နိဗၺာန္ကို ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေယာဂီမ်ား ေသခ်ာစြာ ယံုၾကည္ၾကပါ။ ဒီလို ဘုရားသာသနာအတြင္းမွာ နိဗၺာန္ကို ရႏိုင္ဖို႔ ဘယ္မွ်ေကာင္းလိုက္ပါ သလဲ။ အကယ္၍မ်ား သာသနာအတြင္းမွာ ဝိပႆနာတရားကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါလွ်က္ နိဗၺာန္ကို မရႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ပြင့္ေတာ္မူလာရျခင္း အက်ိဳးကို မခံစားရဘူးတဲ့၊ သာသနာေတာ္ထားေတာ္မူခဲ့ျခင္းသည္လည္း အက်ိဳးမရွိေတာ့ဘူးတဲ့ေနာ္။ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ပြင့္ေတာ္မူလာရျခင္း အက်ိဳးတရားကေတာ့ သတၲဝါေတြ နိဗၺာန္ကို ရရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္သြားေသာ္လည္း သာသနာေတာ္ထားေတာ္မူခဲ့ျခင္းကလည္း အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ သတၲဝါေတြ နိဗၺာန္ ရရန္ျဖစ္ပါတယ္။


ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္က ပဋာစာရီ၊ ကိသာေဂါတမီ၊ သႏၱတိအမတ္ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြသည္ (၁၀)၊ (၁၅)ရက္ စခန္းဝင္ေနစရာမလိုပါဘဲ တစ္ပုဒ္တစ္ဂါထာမွ်တရားနာၾကားရယံုျဖင့္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္ကို ရရွိသြားၾကပါတယ္။ ပါရမီဉာဏ္ရင့္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြသည္ တရားနာရင္း ဝိပႆနာအလုပ္ အားထုတ္မႈ ပါသြားေသာေၾကာင့္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ရွိသြားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ပါရမီေခၚေသာ အသိဉာဏ္ေတြက ရင့္က်က္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားကို အက်ဥ္းမွ် ေဟာျပတာႏွင့္ ခႏၶာမွာ သိျမင္သေဘာေပါက္ၿပီးသား ျဖစ္သြားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ခႏၶာမွာ သိျမင္သြားျခင္းသည္ ဝိပႆနာအလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေလာက္ဆိုရင္ တရား႐ႈသူေယာဂီအေပါင္း သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ တရားသိမ္းၾကစို႔ေနာ္။


ဤသို႔အားျဖင့္ တရားအားမထုတ္တတ္ေသးေသာသူမ်ားကို အားထုတ္တတ္ပါေစ၊ မသိေသးေသာသူမ်ားကို သိၾကပါေစ၊ မရွင္းေသးေသာ သူမ်ားလည္း ရွင္းၾကပါေစ-ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ဂ႐ုဏာသန္သန္ထား ေမတၲာေတြမ်ားမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားလိုက္တာကို ၾကားနာၾကရတဲ့ သင္သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတို႔မွာ တရားအားထုတ္ကာ သေဘာေပါက္ၾက၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ၾကပါလွ်င္ ညီညီညာညာ အားရပါးရ စိတ္ပါလက္ပါႏွင့္ ၾကားေလာက္ေသာေနရာ ဌာနတိုင္းက တရားေတာ္ကို ေကာင္းခ်ီးေပးေသာအားျဖင့္ သာဓု သံုးႀကိမ္ ေခၚဆိုႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

သာဓု…..သာဓု…..သာဓု။(ဤတရားစာေပမ်ားကို ေရးသားလွဴဒါန္းရေသာ အျမတ္ဆံုးေသာေကာင္းမႈမ်ားျဖင့့္ အနႏၱေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ဘဝနတ္ထံဝင္စံေတာ္မူၿပီးေသာ မူလကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္တကြ ကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား အားလံုးကို ေလးစားေကာ္ေရာ္ပူေဇာ္အပ္ပါသည္။ေနာက္တင္မည့္ပိုစ့္တြင္ မူလကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေဟာၾကားေတာ္မူေသာ နာမ႐ူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္ ႏွင့္ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶတရားေတာ္ကို ကုသိုလ္ျပဳသြားပါမည္ျဖစ္ပါသည္။)

Friday, May 15, 2009

နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာ အပိုင္း (၆)

ဒါေၾကာင့္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက “ဒိ႒ိသကၠာ မကြာသမွ် ေလးဝအပါယ္ေရာက္ဦးမယ္၊ နင္ဝယ္သတိထား သို႔အလားေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ရင္ဝမွာလွံစူး ထိပ္ဦးမီးေလာင္ မေရွာင္အဟုတ္ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ အားထုတ္ရန္ သေဘာကို (သတၲိယာ ဝိယ ဩမေ႒ာ) ဟုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ တကား” လို႔မိန္႔ဆိုေတာ္မူထားပါတယ္။


သကၠာယဒိ႒ိဆိုတဲ့ အယူမွားႀကီးကို တစ္ခါတည္းစြန္႔ပယ္ပစ္ႏိုင္တဲ့ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္စတဲ့ အရိယာ ပုဂိၢဳလ္ေတြကေတာ့ မဂၢသစၥာဆိုတဲ့ အျမင္မွန္ကို ရ၍ သကၠာယဒိ႒ိအယူမွားႀကီးကို အဆံုးတိုင္စြန္႔လိုက္ေသာအခါ အပါယ္ေလးပါးကလည္း တစ္ခါတည္းလြတ္ေျမာက္သြားပါေရာတဲ့။ သကၠာယဒိ႒ိကို စြန္႔လိုက္တာနဲ႔ အပါယ္ေလးပါးက အၿပီးတိုင္လြတ္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ဆိုတာကို မွတ္ၾကပါေနာ္။


ယခုေယာဂီမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေပၚလာတဲ့ ပူမႈ ေအးမႈ လႈပ္ရွားမႈ ဆင္းရဲမႈ ခ်မ္းသာမႈဆိုတဲ့ ဓာတ္တရား ေဝဒနာတရားေတြေပၚမွာ ငါကပူတယ္၊ ငါ့လက္က ပူတယ္၊ ငါ့ေျခက ပူတယ္၊ ငါက နာတယ္၊ ငါက ခ်မ္းသာတယ္-စသည္ျဖင့္ သကၠာယအယူအားျဖင့္ မယူဆ မမွတ္သားေတာ့ဘဲ ပူဒါကသာ ပူတယ္၊ ေအးဒါက ေအးတယ္၊ လႈပ္ထာက လႈပ္တယ္၊ နာဒါကသာ နာဒါတယ္၊ ခ်မ္းသာဒါက ခ်မ္းသာတယ္လို႔ သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ အျမင္မွန္အားျဖင့္ သိျမင္ျခင္းသည္ ဃနပညတ္ သ႑နပညတ္ နာမပညတ္ဆိုတဲ့ ပညတ္(၃)ပါး ကြာသြားသည့္အျပင္ အပါယ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေနတဲ့ သကၠာယဒိ႒ိ၊ အပါယ္ကို ပစ္ခ်တတ္ေသးတဲ့ သကၠာယဒိ႒ိ၊ အယူဆိုး အယူမွားႀကီးကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ၿပီးသား စြန္႔လႊတ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာမွတ္ၾကပါေနာ္။

ပယ္စြန္႔တယ္ဆိုေသာ္လည္း ဝိပႆနာဉာဏ္ေနရာျဖစ္၍ တဒဂၤပဟာန္မွ်သာ ပယ္စြန္႔ႏိုင္တယ္၊ ေလာကုတၲရာမဂ္ဉာဏ္က်မွ သမုေစၦဒပဟာန္အားျဖင့္ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္စြန္႔ဖ်က္ဆီးႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာေပါင္း ဘဝေပါင္းအေသခ်ၤ ဘယ္ေလာက္ပင္ လြန္ေလျငားေသာ္လည္း ၾကဥ္လည္ခဲ့ရျငားေသာ္လည္း အလြန္တရာေတြ႕ႏိုင္ဆံုႏိုင္ခဲ ရႏိုင္ခဲေသာ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ယခုလို ကုသိုလ္ကံေကာင္းစြာျဖင့္ လူ႔ဘဝႀကီးႏွင့္ႀကံဳၾကရေသာအခ်ိန္တြင္ ဘာမွ်အဖိုးမတန္ေသာ ေလာကီကိစၥမ်ားႏွင့္သာ တစ္ဘဝ အလကား အခ်ိန္ကုန္ခံမသြားၾကေစခ်င္ပါ။ အနမတဂၢ သံသရာအဆက္ဆက္က ဘဝတိုင္း ဘဝတိုင္းတြင္ လက္ကပူတယ္၊ ေျခကပူတယ္၊ ငါပူတယ္၊ သူပူတယ္ စသည္ျဖင့္ အယူမွား အမွတ္မွား အသိမွားဆိုတဲ့ သကၠာယဒိ႒ိတရားကို ပယ္ရွားသုတ္သင္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ေတြ႕ ဉာဏ္ျမင္ ဝိပႆနာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို က်န္းက်န္းမာမာခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ဉာဏ္ျမင္ရွိရွိ အဖိုးတန္မွန္းသိသိႏွင့္ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖတ္႐ႈသူ ေယာဂီမ်ား ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကသည့္အတိုင္း အေဟာင္းအသစ္ အေဟာင္းအသစ္ ေျပာင္းလႊဲ ေျပာင္းလႊဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ပရမတ္အစစ္ ဓာတ္အႏွစ္ေတြကို မလစ္လပ္ေအာင္ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ တကယ္တမ္း ႐ႈမွတ္ႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ ႐ႈမွတ္ေနရင္း ႐ႈမွတ္ေနရင္း အလံုးစံုရပ္သြားတဲ့ နိဗၺာန္ဓာတ္ကို တစ္ႀကိမ္တည္း တစ္ရွိန္တည္းႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ကူးခပ္ႏိုင္တဲ့ကိုယ္ ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္တဲ့ကိုယ္ျဖစ္ၾကပါေစကုန္ သတည္း။

သာဓု…..သာဓု…..သာဓု။

နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာ အပိုင္း (၅)

အပူဓာတ္ေတြထဲမွာ ရွည္ရွည္လံုးလံုး ဝိုင္းဝိုင္း စတဲ့ ပံုသ႑ာန္ေတြပါ မပါေတာ့ပါဘူး။
ျမင္လည္းမျမင္ရေတာ့ဘူးေနာ္။


အပူဆိုတာေလးကိုသိေနတဲ့ ဉာဏ္မွာ ပံုသ႑ာန္ေတြပါ မပါေတာ့ပါဘူး။ မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး။ အစကတည္းက မရွိလို႔မျမင္ရတာပါ။ ယခုမွမရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ အစကတည္းက မရွိတာပါေနာ္။ အရင္ကေပၚခဲ့ေသာ အပူဓာတ္ေတြထဲမွာလည္း ပံုသ႑ာန္ေတြမရွိပါဘူး။


မရွိဘူးဆိုတာကို ယခုမွ မိမိ၏ ဉာဏ္မွာ ရွင္းရွင္းသိရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ပရမတ္အစစ္ျဖစ္တဲ့ အပူဓာတ္ကို ခႏၶာမွာ ဉာဏ္ႏွင့္အေသအခ်ာသိရၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ သ႑ာနပညတ္ အလိုလိုကြာတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။


ပညတ္ခြာတယ္ဆိုတာ လူကလုပ္ (တြန္း)မခြာေနရပါဘူး။ ဆြဲမခြာေနရဘူး။ ပရမတ္တရားစစ္စစ္ကိုသာ ခႏၶာမွာ ေတြ႕ေအာင္ရွာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္၊ ရွာလို႔ျမင္ခဲ့ရင္ ပညတ္မွန္သမွ် အလိုလိုကြာၿပီးသားဘဲ၊ ပညတ္ကို ျမင္ေနတံုးကလဲ ပရမတ္ကို မျမင္ခဲ့ဘူး။ ပရမတ္ကိုျမင္ေတာ့လည္း ပညတ္မျမင္ေတာ့ဘူး။ ပညတ္ႏွင့္ပရမတ္သည္ ေယာဂီအျမင္ဓာတ္မွာ ႏွစ္ခုတစ္ၿပိဳင္နက္တြဲစပ္လို႔ မရဘူးတဲ့၊ မီးနဲ႔ေရ၊ အေမွာင္နဲ႔အလင္း၊ အရွင္းႏွင့္အ႐ႈပ္ ႏွစ္ခုတစ္ၿပိဳင္နက္တြဲစပ္လို႔မရသလိုျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုနာမ ပညတ္အေၾကာင္းဆက္ေျပာၾကအံုးစို႔။
ငျဖဴ၊ ငနီ၊ ငၾကား၊ မျဖဴ၊ မလွ၊ ေခါင္း၊ ကိုယ္၊ ေျခလက္၊ အသားအေရ အေၾကာစတဲ့ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို နာမပညတ္လို႔ေခၚပါတယ္။

ေယာဂီမ်ားရဲ႕ ခႏၶာမွာ ဉာဏ္နဲ႔ ေတြ႔ျမင္ရတဲ့ အပူဓာတ္ေလးကို ငျဖဴ ငနီ စတဲ့ နာမည္ေပးလို႔ေကာ မရပါ၊ ငျဖဴ ငနီ စတဲ့ ေခၚလို႔လည္း မရပါ၊ ဒါကို အပူလို႔ပဲေခၚရပါမယ္။

အပူကို အပူဆိုတဲ့ နာမည္မွတစ္ပါး အျခားေသာနာမည္ေတြေကာ ေခၚေဝၚစရာရွိေသးလား၊ မရွိပါဘူးေနာ္။ ဒါဆို ဘယ္သူ ပူဒါလဲဆိုရင္ ပူဒါက ပူဒါပါ။

ငါက ပူဒါေကာ ဟုတ္ကဲ့လား၊ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။

လက္က ေျခက ပူဒါေကာ ဟုတ္ကဲ့လား၊ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးေနာ္။

ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာ ပုဂိၢဳလ္ သတၲဝါေတြက ပူေနဒါ ဟုတ္ေသးရဲ႕လား၊ လံုးဝမဟုတ္ပါဘူးေနာ္။

ခႏၶာကိုယ္အျပင္ဘက္မွာ ရွိေနတဲ့ အပူဓာတ္နဲ႔အတြင္းမွာရွိၾကတဲ့ အပူဓာတ္သည္ တူသလား၊ ထူးေနပါေသးလား ဆိုရင္အတူတူပါဘဲ။ မထူးပါဘူး၊ အျပင္ကအပူဓာတ္ကလည္းပူဒါပါဘဲ၊ အတြင္းကအပူဓာတ္လည္း ပူဒါပါဘ ဲေနာ္။

ဒီလို ခႏၶာမွာ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ဉာဏ္နဲ႔သိသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ နာမပညတ္ေတြလဲကြာၿပီ စင္ၿပီ၊ တခ်ိဳ႕ကယခုလို ဉာဏ္အျမင္မရရွိၾကေသးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကေတာ့ အျပင္က ပူဒါကိုေတာ့ မီးဓာတ္က ပူတယ္ဆိုဒါ အသိသား၊ မိမိ ခႏၶာတြင္းက ပူဒါၾကေတာ့ ငါကပူတယ္၊ လက္က ပူတယ္၊ ေျခက ပူတယ္၊ သားက ပူတယ္၊ သမီးက ပူတယ္ စသည္ျဖင့္ အပူကို လက္-မွတ္တယ္၊ ငါ-မွတ္တယ္၊ ေျခ-မွတ္တယ္၊ သား-မွတ္တယ္၊ သမီး-မွတ္တယ္။


ဒီလို အပူကို လက္-မွတ္ေနတယ္၊ ငါ-မွတ္တယ္၊ ေျခ-မွတ္တယ္၊ သား-မွတ္တယ္၊ သမီး-မွတ္တယ္ စသည္ျဖင့္ ဒီလိုယူတဲ့ အယူဝါဒေတြကို သကၠာယဒိ႒ိအယူလို႔ေခၚပါတယ္။ အတၲဒိ႒ိအယူလို႔ေခၚတယ္၊ အပါယ္ေလးပါးကို က်ေစတာ ဒီအယူဆိုးေတြသာျဖစ္ပါတယ္။


အပါယ္ေလးပါးကို မလြတ္ႏိုင္တာလည္း ဒီအယူဆိုးေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအယူဆိုးေတြရွိေနသမွ် အပါယ္ေလးပါးက အဆံုးတိုင္ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးဘူးဆိုဒါကို မွတ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ လြတ္ပါတယ္ ဆိုရင္လည္း တခဏပါ၊ ကုသိုလ္ေလး အရွိန္ကုန္သြားခဲ့ရင္ တစ္ေန႔ အပါယ္ျပန္ေရာက္မွာ အမွန္ပါ။

Tuesday, May 12, 2009

နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာ အပိုင္း (၄)

ျမတ္စြာဘုရားက ရွင္ရာဟုလာကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ေဟာၾကားေတာ္မူတာကို ေျပာျပပါအံုးမယ္။
ခ်စ္သား ရာဟုလာ- ပူမႈ၊ ေအးမႈဆိုတဲ့ ေတေဇာဓာတ္တစ္လံုးကို ခႏၶာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သိျမင္ရင္လည္း နိဗၺာန္ကို ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။
ခ်စ္သား ရာဟုလာ-လႈပ္ရွားမႈဆိုတဲ့ ဝါေယာဓာတ္တစ္လံုးကို ခႏၶာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သိျမင္ရင္လည္း နိဗၺာန္ကို ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္ စသည္ျဖင့္ ဒီလို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာထားတဲ့ ေဒသနာေတာ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္စခန္းမွာ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ဖို႔ဘယ္ေလာက္လြယ္ထားသလဲ ေယာဂီတို႔၊ ဧေကာ ဓေမၼာ-တရားတစ္ခုခုကိုသာ ခႏၶာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္သိေအာင္ အားထုတ္ၾကပါ။ နိဗၺာန္ကို ဧကန္ရႏိုင္ပါတယ္။ က်န္တရားေတြ အတြင္းဝင္ၿပီးသား၊ အားထုတ္ၿပီးသားဆိုရင္ အသိတစ္လံုးေၾကာင့္ပင္ နိဗၺာန္ကို ဧကန္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။


ခႏၶာမွာ ဉာဏ္ျမင္နဲ႔ ကိုက္၍ ပညတ္၊ ပရမတ္ကို ခြဲေျပာျပပါအံုးမယ္။
ပ႒မ စာလို ပညတ္၊ ပရမတ္ ခြဲျပအံုးမယ္၊ ပညတ္သည္ စာလိုေတာ့ ဝိဇၨမာနပညတ္၊ အဝိဇၨမာနပညတ္-စသည္ျဖင့္ (၆)မ်ိဳး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဃနပညတ္ သ႑ာနပညတ္၊ နာမပညတ္စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာရွိၾက၏။ ထိုတြင္လိုရင္းအတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ အစိုင္အခဲျဖစ္ေပၚလာတာက ဃနပညတ္ လို႔ေခၚပါသည္။ ပံုသ႑ာန္ေတြ ေပၚလာတာက သ႑ာနပညတ္လို႔ေခၚသည္၊ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြက နာမပညတ္လိို႔ေခၚပါသည္။


ပရမတ္ဆိုရင္လဲ အက်ဥ္းအားျဖင့္ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္ ဆိုေသာ ပရမတ္တရား ေလးပါးရွိသည္။ စိတ္မွာလဲအက်ယ္အားျဖင့္ (၁၂၁)ပါး ရွိျပန္သည္၊ ေစတသိက္မွာ (၅၂)ပါး၊ ႐ုပ္ (၂၈)ပါး၊ နိဗၺာန္တြင္ သဥပါဒိေသသနိဗၺာန္၊ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ဟူ၍ (၂)ပါး စသည္ျဖင့္ ခြဲမယ္ဆိုရင္ ပရမတ္တရားသည္ စာလိုေတာ့ လြန္စြာ က်ယ္ဝန္းလွေပ၏၊ ဒါေတြကို အကုန္သိမွ ပရမတ္တရားကို သိတယ္ေခၚသလား၊ ဒီပရမတ္ေတြကိုသိမွ နိဗၺာန္ကို ရမွာ လားဆိုရင္မဟုတ္ပါဘူး၊ ေစာေစာက ေျပာျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေဒသနာနည္းအားျဖင့္ ပညတ္၊ ပရမတ္သည္ က်ယ္ဝန္းေနတာပါ၊ ေယာဂီမ်ား ခႏၶာမွာ ဉာဏ္ျမင္ႏွင့္ ရွင္းရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ က်ဥ္းက်ဥ္းေလးပါ။


ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္ကို ခႏၶာမွာ ဉာဏ္ျမင္နဲ႔ ဘယ္လိုရွင္းမလဲဆိုရင္ ေယာဂီမ်ား ခႏၶာထဲမွာ ဉာဏ္နဲ႔ စိုက္ၿပီး ေပၚဒါကိုသာ မွတ္ေနပါ၊ ကိုယ္မွာ ေတြ႕တိုင္း ေတြ႕တိုင္း ဉာဏ္နဲ႔ျမင္ဒါေတြ ဟာ ပရမတ္ေတြခ်ည္းပါ။ ကိုယ္မွာလာမေတြ႕လို႔ ဉာဏ္နဲ႔မျမင္ရဒါ ပညတ္ တရားခ်ည္းမွတ္၊ ပညတ္တရား တကယ္တန္း ဉာဏ္နဲ႔ရွာရင္ မရွိတဲ့တရား မရွိလို႔ မေတြ႕ရတဲ့တရားတဲ့၊ ပရမတ္တရားက တကယ္တန္း ဉာဏ္နဲ႔ရွာရင္ အဟုတ္ရွိတဲ့တရား အဟုတ္ရွိလို႔ ကိုယ္နဲ႔ အဟုတ္ေတြ႕ရတဲ့တရားအစစ္ပါ။

ခႏၶာမွာ ဉာဏ္စိုက္ၿပီး မွတ္လိုက္ေတာ့ ပူဒါေတြကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ေအးဒါေတြလည္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ လႈပ္ထာေတြလည္း ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ရွိန္ရွိန္ ရွိန္ရွိန္နဲ႔လည္း ေတြ႕ရလာပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္မွာ ေတြ႕တဲ့တရားေတြဟာ သႏိၵ႒ိကဂုဏ္ေတာ္အတိုင္း ကိုယ္တိုင္သိအပ္တဲ့ ပရမတ္တရားအစစ္ေတြေပါ့။
ေယာဂီမ်ား ကိုယ္မွာ ေတြ႕တဲ့ အပူဓာတ္ထဲမွာ အစိုင္အခဲေတြလည္း မပါေတာ့ပါဘူးေနာ္။ ေတြ႕လည္းမေတြ႕ရ ေတာ့ပါဘူး။ ျမင္လည္းမျမင္ရေတာ့ဘူးေနာ္။

အစိုင္အခဲျဖစ္ေနတာေတြက ဃနပညတ္ လို႔ေခၚတယ္။

ေယာဂီမ်ားခႏၶာမွာ ဉာဏ္နဲ႔ေတြ႕ရတဲ့ အပူဓာတ္ထဲမွာ အစိုင္အခဲဆိုတာလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။

ပါလည္းမပါေတာ့ပါသျဖင့္ အစိုင္အခဲကို မေတြ႕မျမင္ရတာသည္ ပရမတ္အစစ္ကိုျမင္၍ ဃနပညတ္စင္သြားပံု၊ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဉာဏ္နဲ႔ရွာလို႔ေတြ႕ရတာက ပရမတ္၊ မရွိဒါက ပညတ္ပါ။

ရွိဒါျမင္ မရွိဒါစင္။
ပရမတ္ျမင္ ပညတ္စဥ္။
ပရမတ္ေပါက္ ပညတ္ေပ်ာက္။

Monday, May 11, 2009

နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာ အပိုင္း (၃)

ဒါဆိုရင္ ဆင္းရဲဒါ၊ ခ်မ္းသာဒါနဲ႔ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကအံုးစို႔။
ကိုယ္ထဲက ဆင္းရဲဒါေပၚလာရင္ ဆင္းရဲဒါလို႔မွတ္ပါ။ ခ်မ္းသာဒါ ေပၚလာရင္လဲ ခ်မ္းသာ ဒါလို႔ဘဲမွတ္ပါ။ ဆင္းရဲဒါ ခ်မ္းသာဒါ ကိုယ္မွာ ဘယ္လို ေပၚတတ္သလဲဆိုရင္ မခံသာတဲ့ ေဝဒနာမွန္သမွ် ကိုယ္ထဲက ေပၚလာရင္ ဆင္းရဲဒါ လို႔မွတ္ပါ။ ခံသာတဲ့ ေဝဒနာမွန္သမွ် ကိုယ္ထဲက ေပၚလာရင္ ခ်မ္းသာဒါ လို႔မွတ္ပါ။ မူးဒါ၊ ကိုက္တာ၊ ေအာင့္တာ၊ ေတာင့္တင္းထံုက်င္တာစသည္ မွန္သမွ် ဆင္းရဲဒါလို႔ခ်ည္းမွတ္ရပါမယ္။ တစ္ခုစီခြဲရင္ေတာ့ မူးရင္ မူးဒါမွတ္၊ ကိုက္ရင္ ကိုက္တာမွတ္၊ ေအာင့္ရင္ ေအာင့္တာမွတ္၊ နာရင္ နာဒါမွတ္၊ က်င္ရင္ က်င္ဒါမွတ္၊ ထံုရင္ ထံုဒါမွတ္၊ အဲဒါ ဆင္းရဲတဲ့ သေဘာေတြဘဲ။ ေနေကာင္းထိုင္သာနဲ႔ ခ်မ္းသာတဲ့ ေဝဒနာသေဘာေလး ကိုယ္ကေပၚလာရင္ ခ်မ္းသာဒါလို႔မွတ္ပါ။ ေယာဂီတို႔ သေဘာက်ၾကရဲ႕လား၊ ရွင္းပါရဲ႕လား။
ေယာဂီမ်ား အရင္တုန္းက လက္ကပူတယ္၊ ေျခကပူတယ္၊ အသားကပူတယ္၊ အေရကပူတယ္၊ ငါပူတယ္၊ သူပူတယ္၊ သား-ကပူတယ္၊ သမီး-ကပူတယ္ စသည္ျဖင့္ လက္နဲ႔၊ အပူနဲ႕ေျခ စသည္နဲ႔ မကြဲဘဲ မွတ္လာခဲ့တာေတြ သည္ အမွားႀကီး မွားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမွားေတြက ဘယ္ရက္ ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီးမွားလာသလဲဆိုရင္ အစမထင္ေသာ သံသရာကစၿပီး မွားလာခဲ့တဲ့ အမွားေတြပါ။ မသိမႈေတြေၾကာင့္ မွားလာခဲ့ေသာအမွားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မသိမႈေၾကာင့္လည္း အမွားတာရွည္ပါတယ္။ယခု အပူႏွင့္ လက္ ကြဲပါၿပီ၊ အပူႏွင့္ငါ ကြဲပါၿပီ၊ ပူဒါ က လက္မဟုတ္၊ လက္သည္ပူဒါမဟုတ္၊ လက္ တျခား ပူဒါ တျခား၊ ပူဒါ က သာ ပူတာ၊ လက္က ပူဒါမဟုတ္လို႔မွတ္လိုက္ပါသျဖင့္ အရင္က အမွတ္ေတြထက္ ပိုထူးသြား တယ္ေနာ္။ အမွတ္ထူးေတာ့ အသိအျမင္ပါထူးသြားပါၿပီ။ အသိအျမင္ေတြပါထူးသြားရင္ အယူေတြပါထူးလာတတ္ပါတယ္။
အျမင္ထူးလာတာကို ဝိပႆနာလို႔ေခၚပါတယ္။ ဝိပႆနာဆိုတာ ပါဠိစကားပါ။ ဝိ-ဆိုတာ အထူး၊ ပႆနာ-ဆိုတာ ျမင္တာ။ ပုဒ္ႏွစ္ခုေပါင္းေတာ့ အထူးျမင္တာပါ။
အျမင္ထူးတာ ဝိပႆနာ။အသိထူးတာ ဝိပႆနာ။အယူထူးတာ ဝိပႆနာ။
ပူဒါကပူသည္၊ ေအးဒါက ေအးသည္၊ လႈပ္ထာကလႈပ္သည္၊ ငါကပူသည္ မဟုတ္၊ သူကပူသည္ မဟုတ္၊ သားက ပူသည္ မဟုတ္၊ သမီးက ပူသည္ မဟုတ္လို႔ ရႈမွတ္လိုက္ျခင္းသည္ အရင္အမွတ္၊ အရင္အသိ၊ အရင္အျမင္၊ အရင္အယူတို႔ထက္ ထူးျခားသြားျခင္းေၾကာင့္ အမွတ္ထူး အျမင္ထူး၊ အသိထူး၊ အယူထူးတဲ့ ဝိပႆနာလို႔ ေခၚပါသည္။
အမွတ္ထူး အျမင္ထူး၊ အသိထူး၊ အယူထူးတဲ့ ဝိပႆနာဥာဏ္ ဝိပႆနာ ပညာတို႔ျဖင့္ သြားမွသာ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ႏိုင္တယ္။ ခႏၶာမွာ ယခုလို အသိဥာဏ္ထူးေတြရွိေနတဲ့ ေယာဂီသည္ နိဗၺာန္ႏွင့္ နီးနီးေလး ရွိပါေတာ့တယ္ဆိုတာ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ေသခ်ာစြာမွတ္သားၾကပါ။
တရားအလုပ္အားထုတ္ေနၾကတဲ့ ေယာဂီမ်ားအေနနဲ႔ ႐ုပ္ဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ႐ုပ္(၂၈)ပါးကို လကၡဏာ၊ ရသ၊ ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္ ႏွင့္တကြ ေရတြက္တတ္ ေျပာတတ္မွ ႐ုပ္ကို သိတယ္ ေခၚတယ္၊ နာမ္ဆိုရင္လဲ စိတ္၊ ေစတသိက္ေတြကို လကၡဏာ၊ ရသ၊ ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္ ႏွင့္တကြ အက်ယ္ကို ေရတြက္ျပႏိုင္မွ ေျပာႏိုင္မွ နာမ္ကို သိတယ္ေခၚတယ္။ အခုလို နာမ္နဲ႔႐ုပ္ကိုလဲသိမွ၊ ဘုန္းႀကီးေဟာတာေတြလည္း မွတ္မိမွ ေယာဂီတို႔ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္ နိဗၺာန္ကို ရမွာလို႔ အထင္မမွားလိုက္ပါနဲ႔၊ အားမငယ္ပါနဲ႔ေနာ္၊ ေဒသနာနည္းအရ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပလို႔သာ မ်ားေနတာပါ။ က်ယ္ေနတာပါ။ ေယာဂီမ်ားအားထုတ္မႈဆိုတဲ့တရားအလုပ္ကေတာ့ အလြယ္ေလး အက်ဥ္းေလးဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္သားၾကပါ။
အေျပာမွာ က်ယ္၊ အလုပ္မွာ လြယ္၏။
ဆက္ရန္...

Saturday, May 9, 2009

နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာ အပိုင္း (၂)

ယခုလို ဝိပႆနာဥာဏ္ႏွင့္ ခႏၶာမွာ အျမင္မွန္ကို မရရွိၾကေသးတဲ့ (အႏၶပုထုဇဥ္) ပုဂိၢဳလ္ေတြကေတာ့ ပူဒါနဲ႕ လက္နဲ႔၊ ပူဒါနဲ႔ အသားနဲ႔၊ ပူဒါ နဲ႔ ငါနဲ႔၊ ပူဒါနဲ႔ ကိုယ္စသည္ မကြဲၾကပါဘူး။ ေအးဒါလႈပ္ထာနဲ႔ လက္ေျခနဲ႔၊ ေအးဒါလႈပ္ထာနဲ႔ အသားနဲ႔၊ ေအးဒါလႈပ္ထာနဲ႔ ငါနဲ႔၊ ေအးဒါလႈပ္ထာနဲ႔ ကိုယ္စသည္ မကြဲဘူးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ-ပူဒါကို လက္က ပူေနဒါ၊ ေအးဒါ လႈပ္ထာကို လက္မွတ္ေနတတ္ပါတယ္၊ ပူဒါ၊ ေအးဒါ၊ လႈပ္ထာ ကို ေျခကလို႔ မွတ္ေနတတ္ပါတယ္။ အသား၊ အေရကလို႔ မွတ္ေနတတ္ပါတယ္။ ငါျဖစ္ေနဒါလို႔မွတ္ေနတတ္တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ႀကီးမွာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔မွတ္ထင္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွတ္ေနတာ ျမင္ေနတာ က လမ္းမွား၊ အျမင္မွားေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္
လက္နဲ႔ အပူနဲ႔မကြဲ အႏၶပုထုဇဥ္ဘဲ။
လက္နဲ႔ အေအးနဲ႔မကြဲ အႏၶပုထုဇဥ္ဘဲ။
လက္နဲ႔ လႈပ္ထာနဲ႔မကြဲ အႏၶပုထုဇဥ္ဘဲ။
လက္နဲ႔ ပူဒါနဲ႔ကြဲ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ဘဲ။
လက္နဲ႔ ေအးဒါနဲ႔ကြဲ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ဘဲ။
လက္နဲ႔ လႈပ္ထာနဲ႔ကြဲ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ဘဲ။
တြဲေနတာက ပညတ္၊ ကြဲေနဒါမွ ပရမတ္။
မကြဲဒါက ပညတ္၊ ကြဲေနဒါမွ ပရမတ္။
ပညတ္ပရမတ္မကြဲ၊ အႏၶပုထုဇဥ္ဘဲ။
ပညတ္ ပရမတ္ကြဲ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ဘဲ။
ဒါေၾကာင့္ အႏၶပုထုဇဥ္ အပါယ္ခြင္မလြတ္ေသး၊ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာနဲ႔ေဝး။ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ အပါယ္ခြင္မေရာက္ေဝး၊ နိဗၺာန္ေပါက္ လမ္းစေပး စသည္ျဖင့္ ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက လကၤာစီကံုးထားခဲ့ပါသည္။ ေယာဂီမ်ား စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ ပူဒါ ကသာ ပူဒါ ကို လက္က ပူတယ္လို႔ မွတ္လွ်င္ တစ္ခ်က္ မွားၿပီ၊ ပူဒါကို လက္ လို႔မွတ္ေနလို႔တဲ့။ ပူဒါ ကို လက္နဲ႔ မကြဲလို႔တဲ့။ ငါ့လက္က ပူတယ္လို႔မွတ္ရင္ (၂) ခ်က္မွားၿပီ၊ ပူဒါကို ငါလို႔ လဲ မွတ္တယ္။ လက္လို႔လဲ မွတ္တယ္။ ငါ့သား လက္ကေလး ပူတယ္လို႔ မွတ္ရင္ (၃) ခ်က္မွားၿပီ၊ ပူဒါကို ငါလို႔လဲ မွတ္ေနတတ္တယ္၊ အသားလို႔လဲ မွတ္ေနတတ္တယ္။ လက္လို႔လဲမွတ္ေနတတ္တယ္။ အဲဒီလိုမွတ္ထာမ်ိဳးေတြ ယူဆတာမ်ိဳးေတြက ဥာဏ္မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ေတာ့အေတာ္မွားတဲ့ အယူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။
ဒါေၾကာင့္-ဒီအယူမ်ိဳးကို မိစၦာ ဒိ႒ိ အယူလို႔ေခၚတယ္။ အတၲဒိ႒ိအယူလို႔ ေခၚတယ္။ သကၠယ ဒိ႒ိအယူလို႔လဲ ေခၚတယ္။ ဒီ-ဒိ႒ိအယူရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အပါယ္ ေလးပါး က်ျခင္းေဘးမွ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးဘူးတဲ့။ ကုသိုလ္ အရွိန္ကေလး မကုန္ခင္ ကုသိုလ္အရွိန္ေလး ရွိေနသမွ်ေတာ့လူ႔ဘဝ နတ္ဘဝ၊ ျဗဟၼာဘဝမွာ ေခတၲခဏအခိုက္အတန္႔ ေနၾကရေသး၏။ ၄င္းကုသိုလ္ကံ အရွိန္ကုန္သြားဒါနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ထဲ အပါယ္ေလးပါးျပန္က်ရအံုးမွာအမွန္ဘဲတဲ့၊ ဒါေၾကာင့္ မာန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက “ဒိ႒ိမကြာ ပုဂၢိဳလ္မွာလွ်င္ လူတြင္ မႏၶတ္ နတ္မွာသိၾကား မိုးဖ်ား ျဗဟၼာ ျဖစ္တံုပါလည္း ခႏၶာၿပိဳကြဲကုသိုလ္စဲက ေဖါက္လြဲပါယ္ရြာ ေရာက္ၿမဲ ခါတည့္။” လို႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ လက္ကို နမူနာထားၿပီး ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ က်န္ရွိေသာ ေျခ၊ အသားအေရ စသည္တို႔ကို ဒီအတိုင္းသာ ေယာဂီမ်ား ခ်ဲ႕၍ သိၾကေစခ်င္ပါသည္။
ဆက္ရန္.....

Friday, May 8, 2009

နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာ အပိုင္း (၁)

သာသနာေတာ္ သကၠရာဇ္ ၂၅၁၀ ခု၊
ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၂၈ ခု၊
ေက်းဇူးရွင္ကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏
အေႏၱဝါသိက တပည့္ရင္းျဖစ္ေသာ
ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ကသစ္ဝိုင္ဓမၼရိပ္သာ ၌
သီတင္းသံုး ေနထိုင္ေတာ္မူေသာ
ကမၼ႒ာနာစရိယ အရွင္ေတေဇာသာရ
ေရးသားအပ္ေသာ
နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာ
၁၃၂၈ ခု၊ နယုန္လ။

နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာအလုပ္ေပးစကားအတိုခ်ဳပ္
မိမိစိတ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚတာကို အၿမဲမျပတ္ ႐ႈမွတ္ေနတဲ့အလုပ္သည္ ဝိပႆနာအလုပ္ဟူ၍ ေခၚပါတယ္။ အက်ယ္နည္းနည္း ခ်ဲ႕ေျပာျပပါအံုးမယ္။
မိမိစိတ္ႏွင့္ ႐ႈမွတ္ေနရပါမယ္။ ကိုယ္ႏွင့္လုပ္လို႔ မရပါ။ ႏႈတ္နဲ႔ ရြတ္ဆိုၿပီး စီးျဖန္းေနလို႔မရပါ။အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၲ ပါးစပ္မွ ရြတ္ဆိုၿပီး ပုတီးစိတ္ေနျခင္းသည္လည္း ဝိပႆနာအလုပ္ မဟုတ္ပါ။ ဝိပႆနာ အလုပ္ကို ကိုယ္ ႏွင့္ ႏႈတ္ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဝိပႆနာ အလုပ္ဆိုတာ စိတ္နဲ႔လုပ္မွ ရ၏။ ကိစၥၿပီး၏။ ကိုယ္ျဖင့္ လုပ္လဲမရ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ရြတ္ဖတ္ၿပီး အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၲစသည္ျဖင့္ စီးျဖန္းေနလို႔လဲမရပါဘူးေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိပႆနာ အလုပ္ဆိုတာ အဇၩတၲကို ရႈမွတ္ျခင္းကိစၥက ပဓာန လိုရင္းအခ်ဳပ္ပါ၊ အဇၩတၲကို ရႈမွတ္ျခင္းကိစၥၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ္ အလံုးစံုေသာ အဇၩတၲေရာဗဟိဒၶေရာ အတိတ္-အနာဂတ္-ပစၥဳပၸန္-ကာလ သံုးပါးမွာရွိတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ ေတြကို အလံုးစံု႐ႈမွတ္ျခင္းကိစၥ ၿပီးစီးတယ္ဆိုတာမွတ္ပါ။
ကိုယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္ဆိုသည္မွာ အပ္ဖ်ားေလးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ စူးေလးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရာဝတၳဳျဖင့္ ျဖစ္ေစ ထိလို႔ သိတဲ့ေနရာ အရပ္မွန္သမွ်ကို ဝိပႆနာရႈမွတ္တဲ့အလုပ္မွာ ကိုယ္ဟူ၍ မွတ္ၾကပါ။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဝတၴဳျဖင့္ ထိလို႔မသိတဲ့ ဆံပင္၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္း စသည္တို႔ကို ကိုယ္ဟူ၍ မေခၚရပါဘူး။ ကိုယ္ဆိုရင္ တစ္ကိုယ္လံုးကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ကိုယ္ဆိုတာကို ေယာဂီတို႔ သေဘာေပါက္ၾကပါၿပီ။
ေယာဂီတို႔ ကိုယ္ဆိုတာ သိၿပီဆိုရင္ မ်က္လႊာေလးအသာခ်ၿပီး ခႏၶာဥာဏ္စိုက္လိုက္ရေအာင္။ ခႏၶာဥာဏ္စိုက္ၿပီး ကိုယ္က ေပၚဒါကို မွတ္ေနရပါမယ္။ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို ျမင္ေနရင္ ဒါဆိုအမွတ္မွား ေနပါတယ္။ ျဖစ္တာ ေပၚဒါ ျဖစ္ေပၚဒါ အတူတူလို႔မွတ္။ မွတ္-ဆိုတဲ့ စကား၊ ႐ႈ-ဆိုတဲ့စကား ႏွင့္ သိ-ဆိုတဲ့စကား ဒီစကားလံုးသံုးႏႈန္းမ်ားကို အတူတူလို႔သာ မွတ္ၾကပါ။
ကိုယ္မွာ ေပၚဒါကို မွတ္တာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ၊ ေပၚဒါက ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးေပၚတတ္သလဲဆိုရင္ (၅)မ်ိဳး ေပၚတတ္တယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာစြာ မွတ္ပါ။ (၅) မ်ိဳး က ဘာေတြလဲဆိုရင္
၁) ပူဒါ
၂) ေအးဒါ
၃) လႈပ္ထာ
၄) ဆင္းရဲဒါ
၅) ခ်မ္းသာဒါ
ေပၚဓာတ္ (၅) မ်ိဳး လို႔လဲေခၚတယ္။ အလုပ္ဓာတ္လို႔လဲေခၚတယ္။ ေယာဂီတို႔ ႐ႈမွတ္ရန္တရား ငါးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ (၅) မ်ိဳးအျပင္ မွတ္ရမွာမရွိပါ။ ေပၚဒါ ငါးမ်ိဳးသည္ တစ္ကိုယ္လံုးမွာ ေပၚတတ္ပါတယ္။
ကိုယ္မွာ ပူဒါ ေပၚလာရင္ “ပူဒါ က ပူဒါ” လို႔မွတ္ပါ။ ပူဒါ ကို သိေနပါ။ (ပူဒါ) အသား၊ အေရ၊ လက္၊ ေျခ၊ ငါ၊ ကိုယ္၊ ငါ့ကိုယ္ က ပူေနဒါ မဟုတ္ပါ။ ပူဒါ က ပူဒါပါ။ ပူဒါေပၚလို႔ ပူပါတယ္ လို႔မွတ္ေနပါ။ သိေနပါ။ မွတ္ေနပါ။ ယခုလို ဥာဏ္အျမင္နဲ႔ က်ေတာ့ ရွင္းသြားပါတယ္။ ေအးဒါ ႏွင့္ လႈပ္ထာ မွာလဲ ေအးဒါ ေအးဒါ၊ လႈပ္ထာ က လႈပ္ထာ လို႔သာမွတ္ရပါမယ္။ အသားအေရ က ေအးဒါ၊ လႈပ္ထာလို႔ မမွတ္ရပါ။ ကိုယ္မွာ ေပၚတာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို မွတ္ရပါမယ္။ ငါ့ကိုယ္က ေအးဒါ လႈပ္ထာလို႔ မမွတ္ရပါဘူး။မေပၚခင္လည္း လိုက္မရွာရပါဘူး။ ေပၚတာကိုလည္း ေစာင့္ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ဒါျဖင့္ ပူဒါ၊ ေအးဒါ၊ လႈပ္ထာက တျခား၊ လက္က တျခား၊ ပုူဒါ၊ ေအးဒါ၊ လႈပ္ထာ က တျခား၊ အသားက တျခား၊ ပူဒါ၊ ေအးဒါ၊ လႈပ္ထာက တျခား၊ ေျခေထာက္က တျခား၊ ငါက တျခား၊ ကိုယ္က တျခား။ တျခားစီပါ၊ မေရာပါဘူး။
(မေရာဘဲ တျခားစီေနဒါ ကြဲျပားေနဒါကို ဥာဏ္မွာသိပါေစ)။ ဥာဏ္မွာ ကြဲကြဲျပားျပား သိေအာင္ ႀကိဳးစား႐ႈမွတ္အားထုတ္ၾကပါလို႔ အားေပးတိုက္တြန္းပါတယ္။
ဆက္ရန္.....

Friday, May 1, 2009

မူလကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ေထ႐ုပၸတၲိအက်ဥ္း (၈)

အခ်ိန္တန္ၿပီ

ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ပဋိပတိၲသာသနာျပဳလုပ္ငန္း၌ တရားျပသ ေဟာေျပာျခင္းကို မ်ားစြာေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူ၏။ သက္ေတာ္ႀကီးရင့္လာေသာအခါ ယခင္ကႏွင့္မတူ တရားေဟာၿပီးခ်ိန္တြင္ေမာပန္းႏြမ္းလ်မႈမ်ားရွိလာခဲ့၏။ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားက နယ္ထြက္၍ တရားမျပရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတာင္းပန္ၾကပါေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ မူလကသစ္ဝိုင္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသို႔ လာေရာက္တရားအားမထုတ္ႏိုင္ၾကေသာ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ နယ္သူနယ္သားမ်ား၊ အစ စႏြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား တရားကို သိေစခ်င္ နားလည္ေစခ်င္ေသာ ေမတၲာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ ေစတနာတရားတို႔ျဖင့္ သာသနာတာဝန္ကို ေနာက္မတြန္႔စတမ္းထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး ရက္အားမရွိေအာင္ တရားပြဲမ်ားျပည့္လ်က္ရွိရာ ၁၃၂၇-ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ လိပ္ျပာကန္တရားပတ္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ အလုပ္ေပးတရားႏွင့္သီလတရား၊ သမာဓိတရား၊ သင္သိ ဝိပႆနာႏွင့္ က်င့္သိဝိပႆနာတရားမ်ားေဟာၿပီးခ်ိန္၌ ခါးႏွင့္ လက္ျပင္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲ လာ၏။ တရားကို ကိုယ္တိုင္မေဟာၾကားႏိုင္ေတာ့ပါ၊ တိတ္ရေကာဒါမ်ားျဖင့္ေဟာရ၏။ ပံုမွန္ ျဖစ္ေနၾကအဆစ္နာေဝဒနာ အျဖစ္ထင္မွတ္ေတာ္မူခဲ့ၾက၏။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ တရားေဟာဆံုးမျပန္၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ လွည့္မရေအာင္ နာက်င္ကိုက္ခဲလာေတာ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ က်န္းမားေရးကို အၿမဲဂ႐ုစိုက္ေနၾကေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ဘုရားအတြက္ ေဆးဝါး၊ ဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္စာမ်ားျဖင့္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ ၾက၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ဇက္ႏွင့္ လည္ပင္း လက္ျပင္မ်ား နာက်င္ေနေသာေဝဒနာ၊ ဆြမ္းမဘုဥ္းေပးႏိုင္ေသာ ေဝဒနာမ်ားၾကားတြင္ တရားပြဲၿပီးဆံုးသည္အထိ ကိုယ္တိုင္တရား ေဟာရန္ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူခဲ့ေသး၏။ တရားၿပီးဆံုးကာနီးခ်ိန္တြင္ အဖ်ားဝင္လာျပန္၏။ အဖ်ား ျပင္းထန္လာသျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ခ႐ိုင္ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ခါ (၁၁)ရက္ၾကာ ကုသၾက ၏။ တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မုကၡမူ ဦးအာစဏၰ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ ကသစ္ဝိုင္မွ ဦးေတေဇာသာရ၊ စစ္ေတာင္း ဦးဝိဇၨာဘာသ၊ ကသစ္ဝိုင္ ဦးဥကၠ႒တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား အထူးေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက ဆရာေတာ္ဘုရားကို ရန္ကုန္သို႔ ပင့္ေဆာင္ ကုသရန္ ခြင့္ေတာင္းၾကေသာေၾကာင့္ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဇီဝိတဒါနေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ကုသ ခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္သို႔ေျပာင္းေရြ႕ၿပီး (၇)ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ဆရာေတာ့္ေဝဒနာသည္ ကင္ဆာျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက အေျဖထုတ္ေပးၾကပါသည္။
ရိပ္သာအဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးမ်ား၊ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ တပည့္သံဃာမ်ား၊ ဒါကာ ဒါကာမမ်ားက ကိုယ္ စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားကုသေပးၾက၊ လိုေသးမရွိေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကခဲ့ပါ၏။ထို႔ေနာက္ ေဝဒနာျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ဆြမ္းဘုဥ္းမေပးႏိုင္ပါ၊ ညေနပိုင္းမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာကို ပိုခံစားရ၏။ ရန္ကုန္တြင္ ကုသခ်ိန္ (၁၀)ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဆြမ္းကို (၂)ရက္၊ (၃)ရက္ခန္႔ျပန္ဘုဥ္းေပးႏိုင္၏။ ထိုအခါ တပည့္မ်ားႏွင့္ ဒါကာ၊ဒါကာမမ်ားသည္ လြန္စြာအားရေက်နပ္ၿပီး သက္သာသြားမည္ဟုထင္ၾကျပန္၏။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ေဝဒနာမွာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားကို ကုသေပး ၾကပါေသာဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးသည္ အထူးၾကပ္မတ္၍ ႀကိဳးစားကုသေပး ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ့္ေဝဒနာသည္ ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ သတိလစ္သည္ အထိပင္ ျဖစ္ေနရွာ ၏။ ထို႔ေနာက္ တပည့္သံဃာမ်ား၊ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရိပ္သာအဖြဲ႕ဝင္လူႀကီး၊ ရင္းႏွီးေသာ ဒါကာ ဒါကာမမ်ားအားလံုးတိုင္ပင္၍ ဆရာေတာ္ဘုရားကို ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၆)ရက္ နံနက္ (၆)နာရီ ရထားျဖင့္ မူလကသစ္ဝိုင္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသို႔ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ေတာ္မူ ခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ (၂၉)ရက္ၾကာ ေဆးကုသခဲ့ရ၏။


ထိုမွတဖန္ ေဝါၿမိဳ႕မွ ျမန္မာသမားေတာ္ႀကီး ဦးစံေရႊႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ဗမာ့ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ထပ္မံကုသၾကပါသည္။ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္ေန႔တြင္ စ၍ မ်ားစြာ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူ၏။ ေရေတာင္းသည္မွအပ မည္သည့္စကားမ်ားကိုမွ် မမိန္႔ေတာ့ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ ေနဟန္ သို႔မဟုတ္ တရားႏွလံုးသြင္းေနဟန္ရွိ၏။ ထင္ရွားသည္မွာ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၉) ရက္ေန႔တြင္ က်ံဳတူဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ ကံဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္မ်ား ႂကြေရာက္လာၿပီး “ဦးေရဝတေနေကာင္းရဲ႕လား” ဟု ေမးေသာအခါ ေခါင္းၿငိမ့္၍ လက္အုပ္ခ်ီ ကန္ေတာ့ၿပီးလွ်င္ မ်က္စိမွိတ္လွ်က္ တရားကို ဆက္လက္ႏွလံုးသြင္းေတာ္မူေန၏။
ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၂)ရက္ေန႔မွ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၉)ရက္ေန႔အထိတစ္လႏွင့္ (၁၂)ရက္ၾကာ ျပင္းထန္ေဝဒနာခံစားကာ ေဆးကုေနစဥ္ ၁၃၂၇-ခုႏွစ္၊ ျပာသို လျပည့္ေက်ာ္ (၉)ရက္ စေနေန႔ နံနက္ (၁၁)နာရီ မိနစ္(၅၀)အခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ခႏၶာဝန္ခ်ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ေက်းဇူးရွင္မူလကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္ သက္ေတာ္ (၄၃)ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ (၂၃)ဝါ မွအစျပဳ၍ သက္ေတာ္ (၆၂)ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ (၄၂) ဝါ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္အထိ ကသစ္ဝိုင္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးတြင္ သီတင္းသံုးခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းကိစၥ ႏွစ္ဓူရ၌ လံုလအားႀကီးေတာ္မူ၍ ဟိတ္ဟန္နည္းေသာ၊ ရဟန္းတို႔ သာသနာျပဳရာ၌ ျပဳလုပ္အားထုတ္အပ္ေသာ ဂႏၴဓူရ စာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းကို သာမေဏဘဝမွ ရဟန္း(၂၂)ဝါ တိုင္ သာသနာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ ဝိပႆနာဓူရတြင္လည္း မိမိကိုယ္တိုင္ လည္းတရားအားထုတ္ သူတစ္ပါးကိုလည္း ေျပာေဟာျပသ ဆံုမေတာ္မူခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွင္ မူလ ကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ သိကၡာေတာ္ (၄၂) ဝါတိုင္တိုင္ အာယုကပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ္မူသည္အထိ သာသနာ့တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။