Wednesday, March 24, 2010

ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱပဒုမ၏ ေထရုပတိၱ အပိုင္း (၁)

(ေက်းဇူးရွင္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱပဒုမ)

ပဲခူးတိုင္း၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္စုရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ လယ္လုပ္ငန္းအျပင္ နကၡတ္ေဗဒအတတ္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ ခမည္းေတာ္ ဦးဘိုေသာင္ႏွင့္ မယ္ေတာ္ေဒၚအံုးသင္တို႔၏ ေမြးခ်င္းငါးဦးတြင္ သားေထြး သားထူးရတနာအျဖစ္ (၁၂၈၇)-ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၃)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့၏။ ငယ္နာမည္ကို ခမည္းေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဇာတာစစ္၍ ေမာင္စိန္ဝင္း ဟူ၍ မွည့္ေခၚခဲ့ပါသည္။
သာသနာဝင္မွတ္တမ္း (၁၈၈၆၅၇)၊ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ ဆရာေတာ္ အေလာင္းလ်ာသည္ (၁၂၉၇)-ခုႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္တို႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကို ခံယူကာ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕ ဝိဇယာရာမ မန္းေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၏ ဒုတိယေျမာက္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱဝိဇယ ထံ ဥပစၩာယ္ျပဳလွ်က္ ရွင္သာမေဏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပစၩာယ္ဆရာေတာ္မွ “ရွင္ပဒုမ” ဟု ဘြဲ႕ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ပါ၏။ ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာသည္ ရွင္သာမေဏဘဝ ငယ္ႏုစဥ္ကာလ၌ ဥပစၩာယ္ဆရာသခင္၏ ေျခေတာ္ရင္းဝယ္ သဒၵါ၊ သၿဂႋဳလ္၊ ဝိနည္း စေသာ အေျခခံက်မ္းစာမ်ားကို အားထုတ္သင္ယူျခင္း၊ ေလာကီပညာေရးမွာလည္း သတၲမတန္း ေအာင္ျမင္သည္ အထိ သင္ယူဆည္းပူးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေလာကီ ေလာကုတ္ အက်ိဳးမယုတ္ရေအာင္ အားထုတ္ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလ၌ သတၲမတန္းအထိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ေသး၏။ ဆရာေတာ္သင္ယူခဲ့ေသာ ေလာကီပညာေရးသည္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕ရွိ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား အတြက္ဟုပင္ ဆိုရလုိျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သာသနာေရးဌာနတြင္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ (ဘက) ေခၚ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္သည္ ေရွးယခင္ ကိုရင္ႀကီးဘဝႏွင့္ ရဟန္းငယ္ဘဝတို႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သင္ပညာေရးကို ထူေထာင္လွ်က္ သဒၵါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါည္။ ရြာသစ္၊ ကန္ကုန္း၊ ေထာင္မင္းစု၊ ႁပြန္ေပါက္စေသာ ရပ္ကြက္မ်ားမွ လူလတ္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ စာေပတတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

တဆင့္တက္လွမ္း ျမတ္ရဟန္း
(၁၃၀၆)-ခုႏွစ္တြင္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕၊ မဟာဝိဇယာရာမမန္းေက်ာင္းတိုက္ ခ႑သိမ္ေတာ္၌ တတိယ ေျမာက္ ဆရာေတာ္နႏၵမာလာကို ဥပစၩာယ္ျပဳၿပီး ရြာသစ္ရပ္ကြက္မွ ဦးၾကာၫြန္႔၊ ဇနီး ေဒၚအံုးရွင္တို႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကို ခံယူကာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဂႏၴဓူရ မန္းသို႔ႂကြ
မႏၱေလးတိုင္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးတားတိုက္၊ ပဲခူးေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူၿပီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေလးျပင္ေလးရပ္ရွိ ပရိယတိၲပါကဋစာခ် အေက်ာ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ခိုလံႈ၍ နိႆယည္း အဖံုဖံုကို အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ရန္္ က်မ္း႐ိုးေပါက္သင္ယူျခင္း၊ ပထမငယ္-လတ္စာေမးပြဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္သည္အထိ အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ပဒုမသည္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱပုည၊ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱဝိဇယ၊ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱဝဇိရဗုဒၶိတို႔၏ သြန္သင္ဆံုးမ ၫႊန္ျပမႈျဖင့္ ေအာက္ပါ စာေမးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။
၁) အစိုးရပထမငယ္တန္း
၂) အစိုးရပထမလတ္တန္း
၃) ဝိနယာဓိကမဇၩိမပဏၰာသပါရဂူ
ဆရာေတာ္သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဝိနယာဓိကအသင္းႀကီး၏ မဇၩိမပဏၰာသပါရဂူဘြဲ႕ထူးကို အာဒိကမိၼက ပထမဆံုးေအာင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မန္းေျမ ပဲခူးေက်ာင္း မွ ပဲခူးတိုင္း၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕ ရွိ မန္းေက်ာင္းသို႔
ေနာင္ေသာအခါ ဆရာသမားမ်ား၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕ရွိ မန္းေက်ာင္း တိုက္ကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူရန္ မႏၱေလးမွ ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ႂကြေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕၊ မန္းေက်ာင္းတိုက္၏ သာသနာ့တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ပရိယတ္မမယ္...သိမွတ္ဖြယ္
ဆရာေတာ္သည္ ကိုယ္တိုင္ပရိယတၲိကို အေျခခံမွစ၍ သင္ယူေတာ္မူခဲ့၏။ တပည့္မ်ားကိုလည္း ပရိယတိၲပညာသင္ၾကားေရး၌ နည္းေပးလမ္းျပဆံုးမျခင္း စာသင္တိုက္ႀကီးမ်ားသို႔ အပ္ႏွံေပးျခင္း ပစၥည္းေလးပါးေထာက္ပံ့ျခင္း ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆရာ့တာဝန္ ေက်ပြန္ေတာ္မူေသာ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ခဲ့ပါေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္၏ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ စာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အနာဂတ္အတြက္ အားထားစရာ အေမြခံတပည့္မ်ားအျဖစ္ သာသနာ့တာဝန္ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

သနပ္ပင္မွ ပဲခူး ေအာင္မင္းေခါင္ကုန္းေျမ သို႔
ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပဒုမ၏ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဘသိန္း+ေဒၚစိန္ ႏွင့္ ဦးပါ+ေဒၚခ်စ္တို႔က ဆရာေတာ္အား လြန္စြာၾကည္ညိဳၾကေသာေၾကာင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔ ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာ တရားေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကားေပးပါရန္ ပင့္ေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းအျပင္၊ ယခင္က (မူလ)ကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ သနပ္ပင္ ဓမၼရိပ္သာတြင္ တရားဝင္ တရားနာယူထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေအာင္မင္းေခါင္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္း တရားေဟာ တရားျပ အျဖစ္ သာသနာတာဝန္ကို တဆင့္ တက္လွမ္းကာ ထမ္းရြက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္သည္ ေအာင္မင္းေခါင္ကုန္းေျမ၏ ကသစ္ဝိုင္ဓမၼရိပ္သာႀကီးတြင္ ေက်းဇူးရွင္ မူလ ကသစ္ဝိုင္ ဝိပႆနာ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္ရင္းငါးပါးတြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱပဒုမသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေအာင္မင္းေခါင္ကုန္းေျမရွိ ကသစ္ဝိုင္ဓမၼရိပ္သာကို (၁၃၄၆)-ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼရိပ္သာႀကီး၏ သာသနာ့တာဝန္ အားလံုးကို လဲြေျပာင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။


(ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱပဒုမသည္ (၁၉-မတ္လ-၂၀၀၉)ေန႔တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ျပီျဖစ္သျဖင့္ ယခုဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။)