Saturday, April 3, 2010

ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱပဒုမ၏ ေထရုပတိၱ အပိုင္း (၂)သံဃာ့တာဝန္လြန္ေက်ပြန္

ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အဖြဲ႕စည္းႀကီး ေပၚေပါက္လာရာတြင္ ဆရာေတာ္သံဃာမ်ားက ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
  • ပထမအႀကိမ္ သမၼဳတိရႏွင့္ တိုင္းသံဃာဝန္ေဆာင္
  • ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼဳတိရႏွင့္ တိုင္းသံဃာဝန္ေဆာင္
  • တတိယအႀကိမ္ သမၼဳတိရႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဩဝါဒါစရိယ
  • စတုတၳအႀကိမ္ သမၼဳတိရႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဩဝါဒါစရိယ
  • ပဥၥအႀကိမ္ ဗဟိုသမၼဳတိရ
သာသနာ့ဝန္ထမ္းဘဝ
ေအာက္ပါ တာဝန္မ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
  • နာယက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သံယုတ္စာေမးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ၿမိဳ႕နယ္အာဒိကနိကဩဝါဒစရိယ။
  • ဩဝါဒစရိယ၊ ဝိနယာဓိက ပရိယတၲိစာေမးပြဲ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။
  • မဟာနာယက၊ သုဓမၼာပဝါရဏာဂိုဏ္း၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕။
  • ဩဝါဒစရိယ၊ ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာသာသနာပါဒက စာေတာ္ျပန္ပြဲ၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕။
  • ဩဝါဒစရိယ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာဘုရားႀကီး၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕။
အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ျပန္႔ပြါးေရးဦးစီးေရးဌာနသည္ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ား ကို သံဃာမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ လွ်က္ရွိရာ ၁၃၅၆-ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္အတြက္ သာသနာေတာ္အား ခ်ီးေျမႇာက္ေသာအားျဖင့္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ဆက္ကပ္ရာ၌ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေအာင္မင္းေခါင္ ကုန္းေျမ ကသစ္ဝိုင္ ဓမၼရိပ္သာႀကီး၏ ပဓာနဩဝါဒ ကမၼဌာနာစရိယ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱပဒုမ အရွင္ျမတ္သည္ တစ္ပါး အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဝိနည္းကို အထူးေလးစားသူျဖစ္ကာ ဆရာေတာ္၏ အပင္ပန္းခံႏိုင္မႈ၊ စည္းကမ္းရွိမႈ၊ ေရာင့္ရဲ ႏိုင္မႈ၊ ေစတနာအားေကာင္းမႈ၊ တပည့္ သံဃာမ်ားအေပၚ အလြန္ပင္ သာသနာ့အေမြ ေပးခ်င္သူ၊ တရားေဟာစြမ္းရည္ျမင့္မားသူစေသာ ဆရာေတာ္၏ ဂုဏ္သတင္းတို႔သည္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ ဆရာေတာ္၏သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ သာသနာဘြဲ႕ျဖစ္ေသာ “အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ” ဘဲြ႕ကို ထိုက္တန္စြာ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကသစ္ဝိုင္ သာသနာ့အာဇာနည္
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေထရဝါရသာသနာထြန္းကားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းတပါးတို႔မွလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ တဖြဲဖြဲ လာေရာက္ဆည္းပူး ေလ့လာအားထုတ္ၾကသည့္ ရိပ္သာမ်ားမွာ မဟာစည္၊ ေဝဘူ၊ မိုးကုတ္၊ စြန္းလြန္း စသည္ျဖင့္ ရွိၾကရာ ကသစ္ဝိုင္သာသနာသည္လည္း ေဖၚျပပါ သာသနာမ်ားႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ပြင့္လန္းေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ သာသနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ေက်းဇူးရွင္ မူလ ကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးအားထုတ္ခဲ့ေသာ ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာသည္ ကမၼ႒ာန္း လုပ္ငန္း တရားစခန္းမ်ား၊ ဓမၼရိပ္သာမ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္၍ သာသနာျပဳခဲ့ပါသည္။ ကသစ္ဝိုင္သာသနာ့သမိုင္းတြင္ ျမင့္မားေသာ သာသနာ့ဘြဲ႕တံဆိပ္ ယခင္က ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေသးေပ။
ဆရာေတာ္ဦးပဒုမသည္ ကမၼ႒ာနတရားစခန္းမ်ား၊ ဓမၼရိပ္သာတို႔၌ ေက်းဇူးရွင္ (မူလ)ကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ဥပနိသ်ႏွင့္အညီ၊ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဩဝါဒမ်ားအတိုင္း တေသြမတိမ္း လိုက္နာလ်က္ သာသနာျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သာသနာ့အေမြခံ အာဇာနည္တစ္ပါး “အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ” အျဖစ္ ကသစ္ဝိုင္သာသနာတြင္ ပထမ ဦးစြာေပၚထြန္းလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဦးပဒုမသည္ သာသနာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သာသနာလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအား မမွိတ္မသုန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ကသစ္ဝိုင္သာသနာကို အစြန္းအပဲ့မခံ အလြဲအမွားမရွိ ပကတိသေဘာ တရားအတိုင္း ေက်းဇူးရွင္မူလကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အရိပ္ကိုခိုကာ သာသနာျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဤဘြဲ႕ထူးကို ဆြတ္ခူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘြဲ႔ထူးထိုက္လွ ဘဒၵႏၱပဒုမ
ယခုအခ်ိန္အထိ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ ဘြဲ႔ထူးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ (၉)ပါးသာ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ႏိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ သံဃာေပါင္းသိန္းဂဏန္းရွိၿပီး ကမၼ႒ာန္းဌာနမ်ားစြာရွိေနခဲ့ရာ (၉)ပါးမွ် ျဖစ္ေတာင့္ ျဖစ္ခဲရေတာင့္ရခဲအသြင္ကို ေဆာင္ေနပါသည္။ သာသနာ့တာဝန္ထမ္း ရဟန္းဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သာသနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၿငိအစြန္းမရွိ၊ ဝိနည္းသိကၡာေဆာင္ကာ သံဃာအက်ိဳးသည္ပိုးလ်က္ ကမၼ႒ာနာ စရိယလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး၊ “အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ” ဘြဲ႔ထူးကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကသစ္ဝိုင္သာသနာကို အလင္းေဆာင္သည့္ ဘဒၵႏၱပဒုမသည္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယဘြဲ႔ထူးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာေၾကာင့္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရမႈအတြက္ ကသစ္ဝိုင္ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သာသနာျပဳအဖြဲ႔အသီးသီးမွ အထူး ေလးစားၾကည္ညိဳမႈျဖင့္ ဘြဲ႕ထူးခံဆရာေတာ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ပဲခူးတိုင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေအာင္မင္းေခါင္ကုန္းေျမ ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာဓမၼရိပ္သာႀကီးႏွင့္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕ မန္းေက်ာင္းတိုက္ ကသစ္ဝိုင္ ဓမၼရိပ္သာႀကီးတို႔အျပင္ နယ္အသီးသီးမွ ကသစ္ဝိုင္ဓမၼရိပ္သာႀကီးမ်ား၏ ပဓာနနာယကျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္သည္ ပရိယတၲိဝိသာရဒဂုဏ္၊ ကမၼ႒ာနနယဒႆဂုဏ္၊ ဝိပႆနာဓူရာဝဟဂုဏ္၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ စသည့္ ဂုဏ္တို႔ႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ား၏ အထူးၾကည္ညိဳ ေလးစားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။


No comments: