Thursday, April 2, 2009

မူလကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ေထ႐ုပၸတၲိအက်ဥ္း (၄)

စာခ်ရဟန္းေတာ္အရွင္ေရဝတ

ဤသို႔ ပါ႒ိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ မွစ၍ ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ားကို ေက်နပ္အားရစြာ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီျဖစ္၍ စာခ်ျခင္း၊ စာသင္ၾကားေပးျခင္း အလုပ္ျဖင့္ သိကၡာ (၇)-ဝါအရတြင္ ေဝါၿမိဳ႕အနီး က်ံဳတူေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၌ (၃)ႏွစ္တိုင္တိုင္ (၇-ဝါ မွ ၁၀-ဝါ) စာပို႔ခ်ျပန္၏။ က်ံဳတူေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသည္ စာသင္သား (၆၀)ခန္႔ တို႔ျဖင့္ ေန႔ည မျပတ္ စာသင္သားသံဃာတို႔၏ ရြတ္ဖတ္သရဇၩယ္သံတို႔ျဖင့္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ ဆရာေတာ္သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ပဲခူးတိုင္း၊ ေဝါၿမိဳ႕ က်ံဳတူစာသင္တိုက္တြင္ စာပို႔ခ်ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ရာေထာင္မက မ်ားျပားလွေသာ စာတတ္အေက်ာ္အေမာ္မ်ား၍အထူးလိုအပ္ဖြယ္ မရွိသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇာတိစာသင္တိုက္ကို အားေပး လိုေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိဘႏွင့္ ဆရာသမားမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ေစလိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရဟန္းေတာ္ ဦးေရဝတသည္ စာသင္သားတို႔၏ အထူး႐ိုေသေလးစားအားထားျခင္းကို ခံရ၏။ သံုးႏွစ္တိုင္တိုင္ ေက်းဇူးရွင္ က်ံဳတူဆရာေတာ္ႀကီးကို ကူညီကာ စာပို႔ခ်ျခင္းျဖင့္ သာသနာ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္၌ (၂)ႏွစ္ စာပို႔ခ်ျပန္၏။ ထို႔ေနာက္ (၁၂)-ဝါ အရတြင္ အဗ်ားအထက္စုရြာ မူလဥပဇၩယ္ဆရာ ဆရာေတာ္ဦးကလ်ာဏသည္ အသက္သိကၡာ အေတာ္ႀကီးရင့္လာျပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းတိုက္တာဝန္မ်ားႏွင့္ သာသနာဝန္မ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ် အားကိုးရေသာ တပည့္ရဟန္းေတာ္ ဦးေရဝတကို ျပည္ၿမိဳ႕မွ ျပန္ေခၚ၍ အထက္စုအဗ်ားရြာ ေက်ာင္းကို အပိုင္အပ္ႏွံၿပီး စာေပပို႔ခ်ခိုင္း၏။ ထိုေက်ာင္းတြင္ (၁၀) ႏွစ္တိုင္တိုင္ (၂၂-ဝါ တိုင္ေအာင္) ေန႔ဝါညဝါမ်ားကို ႀကိဳးစားကာ စာေပပို႔ခ်လွ်က္ သာသနာ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္၏။

စာခ်ပံုမွာနည္းယူစရာ

ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ စာေပပို႔ခ်ရာတြင္ ဥာဏ္ေလးသူကို စိတ္အားမပ်က္ေစရန္ႏွင့္ ဥာဏ္ထက္သူပါ နားလည္လြယ္ေစရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက္ရည္ရြယ္၍ စာလိုက္ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေစရန္ ပို႔ခ်ေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ စာသင္သားတို႔ အားငယ္ေစမည့္ ေျခာက္လံုး လွန္႔လံုးမ်ားႏွင့္ ဟိတ္ဟန္သံုးမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားကာ သေဘာမွန္အတိုင္း ႐ိုးသားတည္ျငိမ္စြာ အလြယ္အခက္တို႔ကိုၾကည့္၍ စာသင္သားတို႔ အားတက္မႈရွိေအာင္ ဆြဲေဆာင္ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့၏။ နည္းလမ္းေပးရာတြင္လည္း ဆရာစားမခ်န္ အိပ္သြန္ဖါေမွာက္ နည္းေပးေတာ္မူ၏။ ထို႔ျပင္ စာသင္သားမ်ာကို စာခ်ေနခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္ကို နာမ္စားသံုးရာတြင္ “တပည့္ေတာ္” ဟူ၍သာ ႐ိုးရွင္းယဥ္ေက်းစြာ မိန္႔ေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ ဆရာေတာ္သည္ စာေပပို႔ခ်ရာ၌ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ စာေပသင္ၾကားပို႔ခ်နည္းကို အဓိကထားေတာ္မမူ ေရွးဆရာ့ဆရာႀကီးမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်နည္း အတိုင္း ဆိုင္ရာသုတၲန္ဝိနည္း အဘိဓမၼာက်မ္းစာမ်ားကို သင့္သလိုပို႔ခ်ေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ သၿဂႋဳလ္၊ သဒၵါ၊ ညဝါ-အေျခစာတို႔ကို စာသင္သားတို႔ တတ္လြယ္ေအာင္ နည္းေပးအလြန္ ေကာင္းေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္၏။

အရွင္တိကၡဥာဏ (ပဋိယတိၲပထမေက်ာ္ႏွင့္ အစိုးရဓမၼာစရိယ-ကသစ္ဝိုင္ဓမၼရိပ္သာ)
၂၈-ဇႏၷဝါရီ-၁၉၆၆ ေရးသားေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ရစနာမ်ား မွ ေကာက္ႏွတ္ခ်က္

ပညာစံုလို႔ ေရႊၿမိဳ႕ကိုေနာ္၊ ရွင္လူအက်ိဳး သည္ပိုးဘို႔ေမွ်ာ္၊
အဗ်ားရြာ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ရႊင္ေပ်ာ္၊ အတုလ ဂုဏျမတ္ဘုန္းေမာ္။
ခုႏွစ္ဝါေျမာက္ လြန္ေရာက္ေသာခါ၊ ဝိပႆနာမ်ား ဝင္စားစိတ္မွာ၊
ေညာင္လြန္႔ေတာရ ႂကြရလို႔သာ၊ နည္းနာမ်ား မွတ္သားခဲ့ေပရွာ။
အစဦးမွ ဒုကၡမ်ားစြာ၊ ေတြ႕ၾကံဳစျမဲ မလြဲခဲ့ပါ၊
ဒုကၡေရွ႕မွ သုချခံကာ၊ တေန႔ေတာ့ ေရာက္ေပါ့ျမန္မၾကာ။

အထက္ပါစာခ်ိဳးသည္ ေက်းဇူးရွင္မူလဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ်ိန္တြင္ ေရးသား ေတာ္မူခဲ့ေသာ စာျဖစ္၏။ ထိုစာမွာ မွတ္တမ္းအရ ေက်းဇူးရွင္ မူလကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားသည္ စာေပပို႔ခ် ေနခ်ိန္တြင္ပင္ ဝိပႆနာတရားကို စတင္အားထုတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။

No comments: