Thursday, April 30, 2009

မူလကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ေထ႐ုပၸတၲိအက်ဥ္း (၇)

သာသနာျပဳခရီးစတင္ႂကြျခင္း

ဆရာေတာ္ဘုရား သက္ေတာ္ (၄၅) သိကၡာေတာ္(၂၅)ဝါမွစ၍ အျခားၿမိဳ႕ရြာမ်ားသို႔စတင္၍ သာသနာျပဳခရီးႂကြေတာ္မူခဲ့၏။ ပထမဆံုးတရားျပေသာ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ဥကၠံ၊ မင္းရြာ၊ ကဝ၊ ဘုရားပ်ိဳႏွင့္ ဘုရားႀကီးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားထံသို႔ တရားျပရန္ ပင့္ဖိတ္မႈေၾကာင့္ ႂကြေရာက္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွာ ခရမ္း၊ သံုးခြ၊ ပဲႏြယ္ကုန္း၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ သနပ္ပင္၊ မင္းရြာ၊ ေဝါ၊ ေရႊက်င္၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေက်ာက္တံခါး၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ ပိန္းဇလုပ္၊ ေတာင္ငူ၊ သာဝတိၳၿမိဳ႕၊ စစ္ေတာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ က်ိဳက္ထို၊ ၿမိတ္၊ ဘုရားပ်ိဳရြာ၊ ေရႊေပါက္ပင္ရြာ၊ သရပ္ကုန္းရြာ၊ အုန္းႏွဲရြာ၊ တံတားရြာ၊ ဆယ္ရြာ၊ ျမစ္က်ိဳးရြာ၊ ေညာင္ခါးရွည္ရြာ၊ ပန္းညိဳရြာ၊ အုပ္ဖိုရြာ၊ ထိန္တပင္ရြာ၊ ဖိုးစပါယ္ရြာ၊ ပါတူကုန္းရြာ စသည္တို႔ျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ပတ္လံုး ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဝိပႆနာဓူရ တရားျပလုပ္ငန္းကို အားႀကိဳးမာန္တတ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့၏။ တရားျပလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တရားရိပ္သာဌာနမ်ားကို ႂကြေရာက္ရာတြင္ မထင္မရွားသာမန္ပုဂိၢဳလ္ကဲ့သို႔သာ သြားလာေလ့ရွိသည္။ ေက်ာ္ေစာမႈကို စိုးရြံ႕ေတာ္မူ၏၊ “မဟာ ပုေညာ မဟာဒုေကၡာ” ဟူ၍ မိန္႔ဆိုတတ္မူ၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္တရားျပသဆံုးမခ်ိန္ပိုမ်ား၍ ဆရာေတာ္၏ ကသစ္ဝိုင္ ဝိပႆနာလုပ္ငန္းစဥ္တရားမ်ားသည္ နယ္သူနယ္သားမ်ား နားလည္လြယ္ေစရန္ အထူးအဓိကထားေတာ္မူ၏။ စာခ်သံဃာဘဝတြင္ နယ္သို႔ျပန္၍ သာသနာျပဳ၏။ ပဋိပတိၲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သာသနာျပဳရာတြင္လည္း ေတာသူေတာင္သားမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔သာ ဦးတည္လွ်က္ သာသနာျပဳေတာ္မူခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ သာသနာျပဳရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ေလးနက္၏ မ်ားစြာအဓိပၸါယ္ရွိေတာ္မူ၏၊ အေျမႇာ္အျမင္ရွိ၏၊ ေမတၲာ ေစတနာမ်ားမ်ားျဖင့္ စြမ္းႏိုင္သမွ် သာသနာျပဳခဲ့ေတာ္မူ၏။ အလြန္ပင္ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းလွ၏။


ကိုယ္က်ိဳးမငွဲ႔ေသာ ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္

ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ေျခဆစ္နာဒူးနာေသာ မထႏိုင္ေအာင္ ေဝဒနာျပင္းထန္ေနခ်ိန္၌ ေညာင္ ေလးပင္တရားပတ္ဖြင့္ခ်ိန္ျဖစ္၏။ တပည့္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ အလြန္အားထားရသည့္ မုကၡမူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးအာစိဏၰႏွင့္ တပည့္ငယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ သည္ ဆရာဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ေညာင္ေလးပင္သို႔ႂကြေရာက္၍ ပလႅင္ေပၚသို႔ မတက္ႏိုင္ ေသာ္လည္း တည္းေက်ာင္း၌ပင္ ပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚမွ သီတင္းသံုးရင္း အားပါးတရ တရားဓမၼမ်ားကို ေဟာၾကားေပးခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ တရားနိဂံုးဆံုးတိုင္း (ေမတၲာ ေစတနာမ်ားမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားလိုက္ရေသာ တရားေတာ္မ်ားကို) ဟူ၍ အျမဲပင္မိန္႔ဆိုကာ ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္တြင္ ေသြးတိုး၊ အဆစ္နာက်င္ျခင္း၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါမ်ားသည္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္အထိ ႏွိပ္စက္မႈကို ပဓာန မထားဘဲ သည္းခံ၍ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ထမ္းေဆာင္သြားခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရား သည္ ဝိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းတရားမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးသြင္းကာ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာမ်ားကို သည္းခံႏိုင္ ၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ မည္သည့္ကိစၥမွာမဆို သည္းခံမႈကိုသာ လက္ကိုင္ ထား၏။ သည္းခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ သည္းခံၾက အ႐ံႈးဘက္ကသာေနၾကရန္ အျမဲဆံုးမေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ တရားျပ သြားရာေနရာ ေဒသတြင္ ရာသီပူျပင္း၍ ဖုန္ေထာင္းေထာင္းထေနေသာ ေနရာမ်ားကို လည္း ႂကြေရာက္ရ၏၊ သီတင္းသံုး ေသာေနရာမ်ားရွိ အခက္ခဲမ်ားကို သည္းခံေတာ္မူ၏။ ဆရာေတာ္သည္ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈ တို႔ကို တရားႏွလံုးသြင္း၍ သည္းခံ၏၊ သတၲဝါမ်ားအတြက္ ေယာဂီမ်ားအတြက္ သာသနာ အတြက္ မေလ်ာ့ေသာလံု႔လ၊ ဇြဲ၊ ဝီရိယတို႔ႏွင့္ ေမတၲာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ ေစတနာထားကာ ေဆာင္ရြက္ ေတာ္မူခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားမိန္႔ဆိုေလ့ရွိတတ္သည္မွာ
“သာသနာ့အလုပ္ ငါ့အလုပ္၊ သာသနာ့တာဝန္သည္ ငါ့တာဝန္၊ သာသနာ့ကိစၥသည္ ငါ့ကိစၥ၊ သာသနာေတာ္ႏွင့္ စပ္သမွ် လိုတာ ငါ့တာဝန္”

No comments: