Thursday, August 20, 2009

နာမရူပ ပရိေစ ၦဒဉာဏ္ႏွင့္ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶ အပိုင္း (၁)

ေက်းဇူးရွင္ (မူလ)ကသစ္၀ုိင္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ


နာမရူပ ပရိေစ ၦဒဉာဏ္ႏွင့္ ဒိ႒ိ၀ိသုဒိၶ တရားေတာ္


အေကၡယ် သညိေနာ သတၱာ၊ အေကၡယ်သၼိ ံ ပတိ႒ိတာ။

အေကၡယ်ံ အပရိညာယ၊ ေယာဂ မာယႏၲိ မစၥဳေနာ။


အေကၡယ်သညိေနာ- အသက္လိပ္ျပာ အေကာင္သတၱ၀ါမဟုတ္ေသာ နာမ္အစစ္ ရုပ္အစစ္၌ အသက္၊ လိပ္ျပာ၊ အေကာင္သတၱ၀ါလို႔ အမွတ္မွားေနၾကကုန္ေသာ။ အေကၡယ်သၼိ ံ-အသက္လိပ္ျပာ အေကာင္သတၱ၀ါ မဟုတ္ေသာ နာမ္အစစ္ ရုပ္အစစ္၌။ ပတိ႒ိတာ-အသက္၊ လိပ္ျပာ၊ အေကာင္သတၱ၀ါဟု စိတ္ထဲမွာ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ ခိုင္ခိုင္ခန္႔ခန္႔ တည္တည္တံ့တံ့ ျဖစ္ေနၾကကုန္ေသာ။ သတၱာ-ပုပုရြရြ ျမင္ျမင္သမွ် အႏၶပုထုဇဥ္ မွန္သမွ်တို႔သည္။

အေကၡယ်ံ- အသက္လိပ္ျပာ အေကာင္သတၱ၀ါမဟုတ္ေသာ ရုပ္အစစ္ နာမ္အစစ္ေတြကို။ အပရိညာယ-ပိုင္းျခားထင္ထင္ ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ မသိမျမင္ၾကျခင္းေၾကာင့္။ မစၥဳေနာ- အိုမင္း၊ နာမင္း၊ ေသမင္း၊ မာရ္နတ္မင္း၏။ ေယာဂံ-သူပိုင္နက္ ထဲတည္း ဟူေသာ (၃၁)ဘံုနယ္ထဲသို႔။ အာယႏိၲ-မုခ်မေသြ တစ္လိုက္ထဲလိုက္ပါ၍ေနၾကရ ကုန္ေတာ့၏တကား။ သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။ ။ ။


ဤေဒသနာေတာ္၏ အဓိပၸါယ္ကား ေရွ႕နားက နာမ္ ရုပ္ကို ေရးထားၿပီး၊ ေနာက္နားက ေသတာေလးကို သံုးခုပိုင္းၿပီးေရးထားပါ။ (နာမ္ - ရုပ္ - ေသ) ေနာက္တုန္းကလည္း နာမ္ရုပ္ကို မျမင္ခဲ့လို႔ ေသဖူးခဲ့ၿပီ၊ ယခုလည္း ေသတုန္း၊ ေနာင္ကိုလည္း နိဗၺာန္မရမခ်င္း ေသရလိမ့္အုံးမယ္လို႔ဆိုတာ က်ိန္းေသ မွတ္ၾကပါ။ (နာမ္ရုပ္ - ေမြး၊နာ၊အို) အရင္တုန္းကလည္း နာမ္ရုပ္ကို မျမင္ခဲ့လို႔ ေမြးဖူးခဲ့ၿပီ၊ အိုလည္းအိုခဲ့ဖူးၿပီ၊ နာလည္းနာခဲ့ဖူးၿပီ။ ယခုလည္း ေမြးတယ္၊ အိုတယ္၊ နာေနတယ္၊ ေနာင္ကိုလည္း နာမ္ရုပ္ကို မျမင္ေသးသမွ် ေမြးရလိမ့္အံုးမယ္၊ အိုရအံုးမယ္၊ နာရပါအံုးမယ္။

ကိုယ္ဆင္းရဲေသာ ဒုကၡ၊ စိတ္ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ ခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းရတယ္ဆိုေသာ ဒုကၡ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေနရျခင္း ဒုကၡ၊ ရတာမလိုလိုတာမရေသာ ဒုကၡေတြသည္လည္း နာမ္-ရုပ္ မျမင္သမွ် ဤဒုကၡေတြကို ႀကံဳခဲ့ဖူး ေပါင္းလည္းမ်ားလွၿပီ၊ ေတြ႔ႀကံဳေနတုန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ကိုလည္း နာမ္-ရုပ္ မျမင္သမွ် ေတြ႔ႀကံဳၾကရအံုးမယ္။ အပါယ္ဆင္းရဲကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ေနရအံုးပါမယ္။ မက်ဖူးေသာ အပါယ္ဆိုတာ မရွိဘူးေနာ္။

တိရစာၦန္မ်ိဳးစံု အကုန္လည္းျဖစ္ဖူးခဲ့ၿပီ။ တိရစာၦန္ထက္ဆိုးေသာ ၿပိတၱာလည္း အကုန္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၿပိတၱာ ထက္ဆိုးေသာ အသူရကာယ္မ်ိဳးစံုလည္း အကုန္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အသူရကာယ္ထက္ဆိုးတဲ့ ငရဲအနႏၲလည္း က်ခဲ့ေသာ အႀကိမ္လည္းမ်ားလွၿပီ။ ေနာင္ကိုလည္း နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း က်ရလိမ့္အံုးမယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာမွတ္ၾကပါ။

ဒီတစ္ခါ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲေဘးႀကီးမ်ားကို ေရးမွတ္ထားၾကည့္ပါ။ နာမ္ရုပ္ကို မျမင္ခဲ့ေတာ့ အို၊ နာ၊ ေသေရး သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲေဘးႀကီးေတြကို ေတြ႕ခဲ့ဖူးတာေတြမ်ားလွၿပီ။ ယခုလည္းေတြ႕ၾကံဳတုန္းပါ၊ ေနာင္လည္း နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း ဧကန္ေတြ႔ရလိမ့္ အံုးမယ္ဆိုတာ က်ိန္းေသမွတ္ၾကပါ။

ဆိုးတဲ့အျပစ္ေတြ မွန္သမွ် နာမ္-ရုပ္ မျမင္ခဲ့လို႔ဆိုတာမွတ္ၾကပါ၊ နာမ္ရုပ္မ်ားျမင္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ၾကၿပီဆိုရင္ ဆိုးတာေတြမရွိေတာ့ဘူး။ ဒီလို ပုဂိၢဳလ္ေတြဆိုရင္ သမၼာသေမၺာဓိဆုေတြျဖစ္တဲ့ ဘုရားအျဖစ္၊ ပေစၥကေဗာဓိ ျဖစ္တဲ့ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ သာ၀ကေဗာဓိဆုျဖစ္တဲ့ ရဟႏၲာအျဖစ္ ဒါေလးေတြကိုမွတ္ထားၾကပါ။

နာမ္-ရုပ္မ်ားတကယ္ျမင္ၿပီဆိုရင္ ဘုရားျဖစ္ခဲ့တာေတြလည္းမ်ားခဲ့ၾကၿပီ။ ပေစၥကဗုဒၶါေတြလည္း မ်ားလွၿပီ။ ရဟႏၲာေတြလည္းမ်ားလွၿပီ။ နာမ္-ရုပ္ မျမင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ေသာတပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာျဖစ္ဖို႔ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ ထံုးစံမရွိဘူးေနာ္။

နာမ္-ရုပ္ မျမင္ေသးသမွ် အပါယ္ဆင္းရဲက ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာမွတ္ထားၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္လပ္ေရး ရခ်င္တယ္ဆိုရင္ နာမ္-ရုပ္ေလးျမင္ေအာင္လုပ္ၾကပါ။ နာမ္-ရုပ္ျမင္ရတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အင္မတန္မ်ားတယ္ဆိုတာကိုပါ မွတ္ထား ၾကပါ။ နာမ္ရုပ္တကယ္ျမင္မယ္ဆုိရင္ ဘာ၀နာ မယဒါနအဖိုးတန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ နိေဗၺဓ ဘာ၀ီယ သီလ အဖိုးတန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နိေဗၺဓ ဘာဂီယ သမထ အဖိုးတန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ နာမ္-ရုပ္ျမင္တယ္ဆိုရင္ ေလာကီခ်မ္းသာေတြႏွင့္ ျပည့္စံုေစႏုိင္ၿပီး ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရင္ဆိုင္တုိးရာတြင္လည္း အမွန္စင္စစ္ အားကိုးရာလည္းမည္ပါေပတယ္။

“ေသခါနီးလွ်င္ တရားျမင္ ဘ၀ေျပာင္းတာ ေနာက္မွထင္၊ သမဏနတ္သား သက္ေသတင္” ဆိုတဲ့ အဂၤုတိၳဳရ္က်မ္း ပါ႒ိတြင္ပါရွိသည့္အတိုင္း နာမ္-ရုပ္ျမင္တဲ့ေက်းဇူးေတြက အက်ိဳးမ်ား လွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကၡယ်ံ-အသက္လိပ္ျပာ အေကာင္သတၱ၀ါမဟုတ္ေသာ နာမ္အစစ္ ရုပ္အစစ္ေတြကို၊ အပရိညာယ-ပိုင္းျခားထင္ထင္ ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ မေတြ႔မျမင္ၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မစၥဳေနာ-အိုမင္း နာမင္း ေသမင္း မာရ္နတ္မင္း၏၊ ေယာဂံ-သူပိုင္နက္ထဲတည္းဟူေသာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုနယ္ထဲသို႔၊ (သို႔) ေမြး-ေသ၊ ေမြး-ေသ အဆက္မျပတ္တို႔ ပရမတ္သံသရာနယ္ထဲသို႔၊ အာယႏိၲ-မုခ်မေသြ လိုက္ပါ၍ေနၾကကုန္ေတာ့၏ တကား။ သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

No comments: