Friday, May 1, 2009

မူလကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ေထ႐ုပၸတၲိအက်ဥ္း (၈)

အခ်ိန္တန္ၿပီ

ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ပဋိပတိၲသာသနာျပဳလုပ္ငန္း၌ တရားျပသ ေဟာေျပာျခင္းကို မ်ားစြာေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူ၏။ သက္ေတာ္ႀကီးရင့္လာေသာအခါ ယခင္ကႏွင့္မတူ တရားေဟာၿပီးခ်ိန္တြင္ေမာပန္းႏြမ္းလ်မႈမ်ားရွိလာခဲ့၏။ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားက နယ္ထြက္၍ တရားမျပရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတာင္းပန္ၾကပါေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ မူလကသစ္ဝိုင္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသို႔ လာေရာက္တရားအားမထုတ္ႏိုင္ၾကေသာ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ နယ္သူနယ္သားမ်ား၊ အစ စႏြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား တရားကို သိေစခ်င္ နားလည္ေစခ်င္ေသာ ေမတၲာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ ေစတနာတရားတို႔ျဖင့္ သာသနာတာဝန္ကို ေနာက္မတြန္႔စတမ္းထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး ရက္အားမရွိေအာင္ တရားပြဲမ်ားျပည့္လ်က္ရွိရာ ၁၃၂၇-ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ လိပ္ျပာကန္တရားပတ္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ အလုပ္ေပးတရားႏွင့္သီလတရား၊ သမာဓိတရား၊ သင္သိ ဝိပႆနာႏွင့္ က်င့္သိဝိပႆနာတရားမ်ားေဟာၿပီးခ်ိန္၌ ခါးႏွင့္ လက္ျပင္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲ လာ၏။ တရားကို ကိုယ္တိုင္မေဟာၾကားႏိုင္ေတာ့ပါ၊ တိတ္ရေကာဒါမ်ားျဖင့္ေဟာရ၏။ ပံုမွန္ ျဖစ္ေနၾကအဆစ္နာေဝဒနာ အျဖစ္ထင္မွတ္ေတာ္မူခဲ့ၾက၏။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ တရားေဟာဆံုးမျပန္၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ လွည့္မရေအာင္ နာက်င္ကိုက္ခဲလာေတာ့၏။ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ က်န္းမားေရးကို အၿမဲဂ႐ုစိုက္ေနၾကေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ဘုရားအတြက္ ေဆးဝါး၊ ဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္စာမ်ားျဖင့္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ ၾက၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ဇက္ႏွင့္ လည္ပင္း လက္ျပင္မ်ား နာက်င္ေနေသာေဝဒနာ၊ ဆြမ္းမဘုဥ္းေပးႏိုင္ေသာ ေဝဒနာမ်ားၾကားတြင္ တရားပြဲၿပီးဆံုးသည္အထိ ကိုယ္တိုင္တရား ေဟာရန္ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူခဲ့ေသး၏။ တရားၿပီးဆံုးကာနီးခ်ိန္တြင္ အဖ်ားဝင္လာျပန္၏။ အဖ်ား ျပင္းထန္လာသျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ခ႐ိုင္ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ခါ (၁၁)ရက္ၾကာ ကုသၾက ၏။ တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မုကၡမူ ဦးအာစဏၰ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ ကသစ္ဝိုင္မွ ဦးေတေဇာသာရ၊ စစ္ေတာင္း ဦးဝိဇၨာဘာသ၊ ကသစ္ဝိုင္ ဦးဥကၠ႒တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား အထူးေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကသစ္ဝိုင္ဝိပႆနာ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက ဆရာေတာ္ဘုရားကို ရန္ကုန္သို႔ ပင့္ေဆာင္ ကုသရန္ ခြင့္ေတာင္းၾကေသာေၾကာင့္ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဇီဝိတဒါနေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ကုသ ခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္သို႔ေျပာင္းေရြ႕ၿပီး (၇)ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ဆရာေတာ့္ေဝဒနာသည္ ကင္ဆာျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက အေျဖထုတ္ေပးၾကပါသည္။
ရိပ္သာအဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးမ်ား၊ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ တပည့္သံဃာမ်ား၊ ဒါကာ ဒါကာမမ်ားက ကိုယ္ စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားကုသေပးၾက၊ လိုေသးမရွိေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကခဲ့ပါ၏။ထို႔ေနာက္ ေဝဒနာျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ဆြမ္းဘုဥ္းမေပးႏိုင္ပါ၊ ညေနပိုင္းမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာကို ပိုခံစားရ၏။ ရန္ကုန္တြင္ ကုသခ်ိန္ (၁၀)ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဆြမ္းကို (၂)ရက္၊ (၃)ရက္ခန္႔ျပန္ဘုဥ္းေပးႏိုင္၏။ ထိုအခါ တပည့္မ်ားႏွင့္ ဒါကာ၊ဒါကာမမ်ားသည္ လြန္စြာအားရေက်နပ္ၿပီး သက္သာသြားမည္ဟုထင္ၾကျပန္၏။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ေဝဒနာမွာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားကို ကုသေပး ၾကပါေသာဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးသည္ အထူးၾကပ္မတ္၍ ႀကိဳးစားကုသေပး ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ့္ေဝဒနာသည္ ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ သတိလစ္သည္ အထိပင္ ျဖစ္ေနရွာ ၏။ ထို႔ေနာက္ တပည့္သံဃာမ်ား၊ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရိပ္သာအဖြဲ႕ဝင္လူႀကီး၊ ရင္းႏွီးေသာ ဒါကာ ဒါကာမမ်ားအားလံုးတိုင္ပင္၍ ဆရာေတာ္ဘုရားကို ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၆)ရက္ နံနက္ (၆)နာရီ ရထားျဖင့္ မူလကသစ္ဝိုင္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသို႔ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ေတာ္မူ ခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ (၂၉)ရက္ၾကာ ေဆးကုသခဲ့ရ၏။


ထိုမွတဖန္ ေဝါၿမိဳ႕မွ ျမန္မာသမားေတာ္ႀကီး ဦးစံေရႊႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ဗမာ့ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ထပ္မံကုသၾကပါသည္။ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္ေန႔တြင္ စ၍ မ်ားစြာ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူ၏။ ေရေတာင္းသည္မွအပ မည္သည့္စကားမ်ားကိုမွ် မမိန္႔ေတာ့ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ ေနဟန္ သို႔မဟုတ္ တရားႏွလံုးသြင္းေနဟန္ရွိ၏။ ထင္ရွားသည္မွာ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၉) ရက္ေန႔တြင္ က်ံဳတူဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ ကံဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္မ်ား ႂကြေရာက္လာၿပီး “ဦးေရဝတေနေကာင္းရဲ႕လား” ဟု ေမးေသာအခါ ေခါင္းၿငိမ့္၍ လက္အုပ္ခ်ီ ကန္ေတာ့ၿပီးလွ်င္ မ်က္စိမွိတ္လွ်က္ တရားကို ဆက္လက္ႏွလံုးသြင္းေတာ္မူေန၏။
ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၂)ရက္ေန႔မွ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၉)ရက္ေန႔အထိတစ္လႏွင့္ (၁၂)ရက္ၾကာ ျပင္းထန္ေဝဒနာခံစားကာ ေဆးကုေနစဥ္ ၁၃၂၇-ခုႏွစ္၊ ျပာသို လျပည့္ေက်ာ္ (၉)ရက္ စေနေန႔ နံနက္ (၁၁)နာရီ မိနစ္(၅၀)အခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ခႏၶာဝန္ခ်ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ေက်းဇူးရွင္မူလကသစ္ဝိုင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္ သက္ေတာ္ (၄၃)ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ (၂၃)ဝါ မွအစျပဳ၍ သက္ေတာ္ (၆၂)ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ (၄၂) ဝါ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္အထိ ကသစ္ဝိုင္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးတြင္ သီတင္းသံုးခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းကိစၥ ႏွစ္ဓူရ၌ လံုလအားႀကီးေတာ္မူ၍ ဟိတ္ဟန္နည္းေသာ၊ ရဟန္းတို႔ သာသနာျပဳရာ၌ ျပဳလုပ္အားထုတ္အပ္ေသာ ဂႏၴဓူရ စာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းကို သာမေဏဘဝမွ ရဟန္း(၂၂)ဝါ တိုင္ သာသနာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ ဝိပႆနာဓူရတြင္လည္း မိမိကိုယ္တိုင္ လည္းတရားအားထုတ္ သူတစ္ပါးကိုလည္း ေျပာေဟာျပသ ဆံုမေတာ္မူခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွင္ မူလ ကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ သိကၡာေတာ္ (၄၂) ဝါတိုင္တိုင္ အာယုကပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ္မူသည္အထိ သာသနာ့တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

No comments: