Wednesday, September 30, 2009

နာမရူပ ပရိေစၧၲဒဉာဏ္ႏွင့္ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶ အပိုင္း(၇)

ကဲဆက္ၾကအံုးစို႔ေနာ္။ ျမတ္စြာဘုရားအလိုက် ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တရားကိုအရင္ အားထုတ္ၾကပါ၊ အိမ္မွာရွိတဲ့ အလုပ္ေတြကို ေနာက္မွလုပ္လို႔ ဆုိလိုတယ္ေနာ္။ တရားေတာ္မ်ား၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည္မွာ တရားကို တကယ္အားထုတ္မယ္ဆိုရင္ ပလိေဗာဓ-ေၾကာင့္ၾကေတြျငိမ္း၍ တရားမ်ား လည္း ျမင္လြယ္ရလြယ္ပါလိမ့္မယ္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

အိမ္အလုပ္ေတြ စီးပြါးေရးေတြလုပ္ေနရင္း ဘယ္ေတာ့ေသမလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေသရမယ္မသိႏိုင္ဘူးေနာ္၊ ေသသြားရင္လည္း ဘယ္ေရာက္မယ္လုိ႔ ပုိင္းျခားႏိုင္ပါ့ မလား။
ေျဖ။ မပိုင္းျခားႏိုင္ပါဘုရား။

ပုထုဇဥ္တို႔၏ ေသျခင္းသည္ ဝိနီပါတ ဒုကၡတဲ့၊ လြင္တီးေခါင္မွာ သစ္ပင္တစ္ပင္ေပါက္ေနသကဲသို႔ ေလတိုက္ တဲ့အခါမွာ သစ္ရြက္ကေလးတို႔သည္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္လယ္ကြက္က်မယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္၊ သိပါေသာ္လည္း ပက္လက္က်မယ္၊ ေမွာက္ရက္က်မယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္ဘူးတဲ့။ က်ခ်င္သလို က်သြားတဲ့ ပံုပမာလိုပဲ ပုထုဇဥ္တို႔၏ ေသျခင္းသည္ကား သံမု႒ႇမရဏ-မ်ားလွပါေပတယ္ေနာ္၊ သတိေလး ေတြေတြေဝေဝနဲ႔ တရားကို လက္လြတ္ၿပီး သကာလ ကေယာင္ကတမ္း ျမည္တမ္းၿပီးေတာ့ ေသတာက မ်ားၾကပါေပတယ္၊ အဲဒီလိုမ်ား ေသမယ္ဆိုရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အပါယ္ဘံုကိုသာ က်ၾကလိမ့္မယ္ဆိုတာမွတ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ယေန႔ၾကံစည္ေနရင္ ယေန႔ပင္အား ထုတ္၊ နက္ျဖန္ခါ သဘက္ခါ မေရြ႕ပါနဲ႔လို႔၊ ကိစံၥ-ပါရမီတြင္ အခ်ဳပ္၊ အလုပ္ထဲတြင္ အသာ၊ ခ်မ္းသာတကာ တို႔တြင္ ထိပ္တန္းစားဆိုတဲ့ ဝိပႆနာလုပ္ငန္းမ်ားကို၊ အေဇၨဝ ကာတဗံၺ-အားမထုတ္လိုက္ရရင္ ေဘးေတြ႕ေတာ့မယ္၊ အားထုတ္လိုက္မွသာ ဤေဘးေတြ ကြယ္ေတာ့မယ္လို႔ ၾကံလည္း ၾကံစည္ စိတ္တြင္လည္း ေစ့ေဆာ္ကာ စိတ္ကူး ၾကံစည္သည့္ေန႔တြင္ပင္ အေဆာတလွ်င္ ျမန္ျမန္ႀကီး အားထုတ္ျပဳက်င့္လုိက္သင့္ရာ၏။ သုေဝမရဏံ-နက္ျဖန္ ခါက် ေသရျခင္းကို ေကာဇညာ-ဒို႔ဟာျဖင့္ အမာႀကီးရွိေသးတယ္ အသက္ေလးငယ္ငယ္ေလး ရွိပါေသးတယ္၊ မေသႏိုင္ေသးပါဘူးလို႔ မုခ်ပိုင္ပိုင္ မည္သူသိႏိုင္ပါသလဲ၊ မည္သူမွ မသိႏိုင္ရာေတာ့သည္သာလွ်င္သတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးနဲ႔ အကၽြမ္းဝင္တဲ့ဒကာတစ္ေယာက္က အိမ္အလုပ္ေလး လုပ္ေနလို႔ ေလးငါးရက္ ၾကာသြား၊ ေနာက္တေန႔ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ေရာက္တဲ့အခါ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ဒကာ ေက်ာင္းသို႔ အလွည့္ေပးတာေဝးလွပါလားလို႔ မိန္႔ေတာ္မူသတဲ့။ ဒီေတာ့ အိမ္မွာ စဥ္းစားၾကေနာ္၊ တရားအလုပ္ လုပ္ဖို႔အတြက္ နက္ျဖန္ သဘက္ ခ်ိန္ခါ ေရြးေနၾကတယ္၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား သြားဖို႔ အလွည့္ေပးတာနဲတယ္။ စီးပြါးေရး၊ သားေရး သမီးေရး မိသားစုအေရးေတြ အတြက္သာ အခ်ိန္ေပးတာမ်ားၾကတယ္ေနာ္။ ဒီလိုျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူတဲ့အခါ ဒကာက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား-တပည့္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရားကို မရုိေသ လို႔လည္းမဟုတ္ပါ၊ တရားေတာ္ႏွင့္ သံဃာေတာ္ကို မရုိေသလို႔လည္း မဟုတ္ပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္အိမ္တြင္ အလုပ္ကိစၥေလးေတြကို ၿပီးျပတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ေနရပါေသာေၾကာင့္ ေလးငါးရက္ၾကာ မေရာက္ျဖစ္တာပါ ဘုရားလို႔ ေလွ်ာက္သတဲ့ေနာ္။ ဒီလိုေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက သံေဝဂျဖစ္ေတာ္မူသတဲ့၊ ေၾသာ္ ဘုရားနဲ႔လည္း ရင္းႏီွး၊ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔လည္း အကၽြမ္းတဝင္ရွိပါလွ်က္ကယ္နဲ႔၊ တရားေတာ္ေတြသည္လည္း ေနလုိ လလို ထြန္းကားလို႔ နာၾကားခြင့္ရေနလွ်က္နဲ႔ ေက်ာင္ေတာ္ကို မွန္မွန္မလာႏိုင္ျခင္းသည္၊ တရားေတာ္ မ်ားကို မွန္မွန္ မနာၾကားႏိုင္ျခင္းသည္ အာဟာရ ပရိေယသနဒုကၡ စီးပြါးရွာျခင္းပါတဲ့။ အာဟာရ ပရိေယသနဒုကၡ-အလြန္႔အလြန္ကို ေၾကာက္စရာ လန္႔စရာ သံေဝဂ ရစရာေကာင္း လွပါေပေတာ့၏တကား။
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရားသံေဝဂ ျဖစ္သလို ျဖစ္ၾကပါ၊ ေလာကမွာ အာဟာရ ပရိေယသန ဒုကၡဆိုတာ အႀကီးဆံုးပါတဲ့၊ ေန႔ရွိ သမွ် ဒုကၡပါတဲ့ေနာ္။ ဒီဒုကၡေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးမလဲ။
ေျဖ။ မၿပီးႏုိင္ပါဘုရား။

ေမး။ ဘယ္ေရာက္မွ ၿပီးမလဲ။
ေျဖ။ နိဗၺာန္ေရာက္မွ ၿပီးပါမယ္ဘုရား။

ဒါ့ေၾကာင့္ အေကၡယ်ံ-အသက္လိပ္ျပာ အေကာင္သတၱဝါမဟုတ္တဲ့ နာမ္အစစ္ ရုပ္အစစ္ေတြကို အပရိညာယ-ပိုင္းျခားထင္ထင္ ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ မသိမျမင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မစၥဳေနာ-အိုမင္း နာမင္း ေသမင္း မာရ္နတ္မင္း၏၊ ေယာဂံ-သူပိုင္နက္ထဲတည္းဟူေသာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုနယ္ထဲသို႔၊ အာယႏိၲ-မုခ်မေသြ လည္ပတ္ေနကုန္္ေတာ့၏သတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

ေယာဂီသူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို နာမရူပ ပရိေစၧၲဒဉာဏ္ႏွင့္ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ အဆင့္အတန္း အပါယ္ခြင္ မေရာက္ေဝးပံု၊ နိဗၺာန္ေပါက္ လမ္းစေပးပံုတို႔ကို တကန္႔စီ တကန္႔စီ ကရုဏာသန္သန္ထား၍ ေမတၱာေတြမ်ားမ်ား ႏွင့္ ေဟာၾကားလိုက္ပါသည္။ ေဟာၾကားလိုက္ေသာတရားကို နားမွ ၾကား၍ သင္သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔၏ နာမ္အစဥ္မွာ အသိဉာဏ္မ်ား ဝင္၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ ၾကားေလာက္တဲ့ေနရာ ေနရာ႒ာနတိုင္းက စိတ္ပါလက္ပါ အားရပါးရ သာဓု သံုးႀကိမ္ ေခၚဆိုႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

(မူလ-ကသစ္ဝုိင္ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ နာမရူပ ပရိေစၧၲဒဉာဏ္ႏွင့္ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶတရားေတာ္ကို ဆရာေတာ္ဦးေတေဇာသာရ(ေအာင္မင္းေခါင္ကုန္းေျမဓမၼရိပ္သာ-ပဲခူး) ေရးသားပူေဇာ္ထားေသာ ကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေထရုပၸတိၱႏွင့္ တရားေတာ္မ်ားစာအုပ္မွ ထပ္ဆင့္ ကူးယူ၍ ကသစ္ဝုိင္ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္မ်ားကိုယ္စား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေစတနာ၊ ေမတၱာမ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖၚျပလိုက္ပါသည္။)

No comments: