Monday, September 7, 2009

နာမရူပ ပရိေစၧၲဒဉာဏ္ႏွင့္ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶ အပိုင္း(၄)

"နာမ္"အေၾကာင္းေျပာေတာ့မယ္
နာမ္ဆိုတာ အသိေလးပါေနာ္။ အသိေလးသည္ တစ္ခုရွိပါတယ္။ စိတ္ ေစတသိက္ ခဲြမေနပါ၊ စိတ္နဲ႔ ေစတသိက္တဲြ၍ နာမ္ဓာတ္(၈)ပါးလို႔လည္း ခဲြမေနပါ၊ ပကၠဳသာတိမင္းႀကီးရဟႏၲာျဖစ္တဲ့အခန္းမွာ သိမႈဘက္က ၀ိညာဏဓာတ္တစ္လံုးထဲပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေလး မွတ္ၾက၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီအသိေလးသည္ ရင္ထဲမွာ ေနတယ္။

ေယာဂီတို႔ကို အသိေလးေမးမယ္............
ေမး။ ။ ေယာဂီတုိ႔ ရင္ထဲမွာရွိတဲ့အသိေလးက တစ္ေနရာတည္းမွာ သိသလား၊ ေပၚတိုင္းလိုက္သိေနသလား။
ေျဖ။ ။ ေပၚတိုင္း လိုက္သိေနပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ။ ဘယ့္ေလာက္ရွင္းသလဲ၊ ေပၚတိုင္း လိုက္သိတာ စာလိုဆိုရင္ နာမ္လို႔ေခၚပါ။ နာမ္-နမန-ညႊတ္တယ္၊ ကိုင္းတဲ့သေဘာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။
ေျဖ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား။

ေခါင္းမွာ ေပၚရင္ ေခါင္းဘက္သို႔ ညႊတ္ကိုင္းပါတယ္၊ အလယ္ပိုင္း ေက်ာရင္မွာ ေပၚရင္ အလယ္ပိုင္းေက်ာရင္ ဘက္သို႔ ညႊတ္ကိုင္းပါတယ္၊ ေအာက္ပိုင္း ေပါင္ ေျခသလံုးမွာ ေပၚရင္လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲေနာ္။ အလႈပ္ေလးေပၚမယ္ဆိုရင္ အလႈပ္ေလးဘက္သို႔ ညႊတ္ကိုင္းပါတယ္၊ နာ-တာေလးေပၚရင္ နာ-တာေလးဘက္သို႔ ညႊတ္ကိုင္းပါတယ္၊ ကိုက္-တာေလးေပၚရင္ ကိုက္-တာေလးဘက္သို႔ ညႊတ္ကိုင္းပါတယ္၊ ခ်မ္းသာဒါ ေလးေပၚရင္ ခ်မ္းသာဒါဘက္သို႔ ညႊတ္ကိုင္းပါတယ္၊ ကြက္ကြက္ေလးေပၚရင္ ကြက္ကြက္ေလးဘက္သို႔ ညႊတ္ကိုင္းပါတယ္၊ တစ္ကိုယ္လံုးေပၚမယ္ဆိုရင္ အျမင္သန္တဲ့ဘက္သို႔ ညႊတ္ကိုင္းပါတယ္။
ရွင္းပါရဲ႕လား။ ညႊတ္ကိုင္းတယ္ဆိုတာ လွမ္းသိတာကို ဆိုတာမွတ္၊ အသိေလးကေတာ့ ဘယ္မွမေရြ႕ဘူး၊ ေခါင္းမွာေပၚရင္ ေခါင္းဘက္သို႔ လွမ္းသိသည္၊ အလယ္ပိုင္း ေက်ာရင္မွာေပၚရင္ အလယ္ပိုင္း ေက်ာရင္ဘက္သို႔ လွမ္းသိသည္၊ ေအာက္ပိုင္းေပါင္ ေျခသလံုးမွာ ေပၚရင္ ေအာက္ပိုင္း ေပါင္ ေျခသလံုးဘက္သို႔ ညႊတ္တယ္ ကိုင္းတယ္လို႔ေခၚသည္၊ ညႊတ္တာကို "နာမ္" လို႔ေခၚပါတယ္။
ေပၚတာ ရုပ္၊ သိတာ နာမ္၊ ပူဒါ ရုပ္၊ သိတာက နာမ္၊ စာတတ္တိုင္းသိပ္ခဲြမေနပဲ၊ သညာသိပါတယ္။ သူ႔ဟာ သူ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ ကဲြလာလိမ့္ပါမယ္။
အမ်ိဳးစံုေပၚတာ ရုပ္၊ ေပၚတိုင္း လိုက္သိတာ နာမ္။
ေမး။ စာထဲက ရုပ္ဆိုရင္ ကိုယ္ထဲမွာ ဘယ္လိုေနမယ္။
ေျဖ။ မ်ိဳးစံုေပၚပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ မ်ိဳးစံုေပၚတာ စာလို ဘာေခၚတယ္။
ေျဖ။ ရုပ္လို႔ ေခၚပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ စာထဲက နာမ္ဆိုရင္ ကုိယ္ထဲမွာ ဘယ္လိုေနမယ္။
ေျဖ။ ေပၚတိုင္း လိုက္သိေနပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ေပၚတိုင္း လိုက္သိေနတာ စာလို ဘာေခၚတယ္။
ေျဖ။ နာမ္လို႔ ေခၚပါတယ္ဘုရား။

အမ်ိဳးစံုေပၚတာ ရုပ္၊ ေပၚတိုင္းလိုက္သိတာ နာမ္၊ ရုပ္က ေပၚတာ၊ နာမ္သိတာ ႏွစ္ျဖာကဲြလာဘိ၊ ရုပ္ နာမ္ကဲြပံု၊ ရုပ္ဆိုရင္ မ်ိဳးစံုေပၚတာ၊ နာမ္ဆိုရင္ ေပၚတိုင္းလိုက္သိတာ။

ေမး။ ရုပ္-နာမ္ ႏွစ္ပါးေရာ ကဲြၾကရဲ႕လား။
ေျဖ။ ကဲြပါတယ္ဘုရား။

ရုပ္ဆိုရင္ မ်ိဳးစံုေပၚတာေနာ္။ နာမ္ဆိုရင္ ေပၚတိုင္းလိုက္သိတာေနာ္။

ေမး။ ေပၚဒါနဲ႔ သိတာ ႏွစ္ခုလား၊ တစ္ခုတည္းလား။
ေျဖ။ ႏွစ္ခုပါဘုရား။

ေမး။ ပူဒါနဲ႔ သိတာ ႏွစ္ခုလား၊ တစ္ခုလား။
ေျဖ။ ႏွစ္ခုပါဘုရား။

ေမး။ ေအးဒါနဲ႔ သိတာ။
ေျဖ။ ႏွစ္ခုပါဘုရား။

ေမး။ လႈပ္ထာနဲ႔ သိတာ။
ေျဖ။ ႏွစ္ခုပါဘုရား။

ေမး။ ဆင္းရဲဒါနဲ႔ သိတာ။
ေျဖ။ ႏွစ္ခုပါဘုရား။

ေမး။ ခ်မ္းသာဒါနဲ႔ သိတာ။
ေျဖ။ ႏွစ္ခုပါဘုရား။

မ်ိဳးစံုေပၚတာ ရုပ္၊ သိတာက နာမ္ဆိုေသာေၾကာင့္
ေမး။ ရုပ္နဲ႔ နာမ္တို႔သည္ ႏွစ္ခုလား၊ တစ္ခုတည္းလား။
ေျဖ။ ႏွစ္ခုပါဘုရား။

ေမး။ ႏွစ္ခုဆိုရင္ ေပၚတာထဲမွာ အသိရွိ မရွိ။
ေျဖ။ မရွိပါဘုရား။

ေမး။ အသိထဲမွာ ေပၚတာရွိ မရွိ။
ေျဖ။ မရွိပါဘုရား။

ေမး။ ရုပ္ထဲမွာ နာမ္-ရွိ မရွိ။
ေျဖ။ မရွိပါဘုရား။

ေမး။ နာမ္ထဲမွာ ရုပ္-ရွိ မရွိ။
ေျဖ။ မရွိပါဘုရား။

တျခားစီေနာ္ မွတ္ၾက၊ ရုပ္တရားက ေပၚတယ္၊ နာမ္တရားက သိရုံသိတယ္၊ သူ႔ဘက္နဲ႔သူ တျခားစီ မေရာဘူး။

ေမး။ ေရာေသးသလား။
ေျဖ။ မေရာပါဘုရား။

ရုပ္ရွင္ၾကည့္သလိုပါဘဲ၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အရုပ္က ပိတ္ထဲမွာ ေပၚရုံေပၚျပတယ္၊ ျမင္သူကလည္း ျမင္ယံု ျမင္ရတယ္၊ အရုပ္က ပိတ္ထဲမွာ ျမင္သူကား ၾကည့္သူ၏ မ်က္စိတျခားစီဘဲ၊ ယခုလည္း ေပၚတာက ေပၚယံုသက္သက္၊ အသိမဖက္ဘူး၊ သိတာက သိယံုသက္သက္၊ ဒီလို ရုပ္-နာမ္ကဲြသြားမယ္ဆိုရင္ ပူစမ္း ပူခ်င္သေလာက္ ပူစမ္း၊ မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပူစမ္း၊ ပူတဲ့အခါ ေယာဂီတို႔ကို ေမးပါအံုးမယ္၊ ပူဒါနဲ႔ သိတာႏွစ္ခုလား၊ တစ္ခုလား။
ေျဖ။ ႏွစ္ခုပါဘုရား။

ပူဒါထဲမွာ အသိမဖက္၊ အသိထဲမွာလည္း ပူဒါမဖက္ သိယံုသက္သက္၊ ဒီလုိ နာမ္-ရုပ္ကဲြသြားမယ္ဆိုရင္ ပူခ်င္သေလာက္ပူ၊ နာမ္ေလးမွာ မဆင္းရဲေတာ့ဘူး။ ေအးခ်မ္းၿပီးေနလိမ့္မယ္၊ ဒီလိုနာမ္ေလးက ေအးခ်မ္းေနမယ္ဆိုရင္ အပူေလးဟာလည္း တစ္ေန႔က် ေအးသြားလိမ့္မယ္၊ ရုပ္-နာမ္ကဲြရင္ ေအးခ်မ္းပံုေလး၊ ေရခ်ိဳးရင္ ခဏတြင္းေပ်ာက္မယ္၊ ေလညႇင္းခံရင္ ခဏပါပဲ၊ ယပ္ခပ္လည္း ခဏ၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ပူလာတာပါပဲ၊ ယခုလိုမ်ား ရုပ္နဲ႔ နာမ္၊ အပူနဲ႔အသိကို ကဲြသြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ့္ေလာက္ ပူပူ တစ္ေန႔က် ခ်မ္းသာသြားတာပါပဲ။
ဒါေတြက လက္ေတြ႕ေတြပါပဲ၊ ရုပ္နဲ႔ နာမ္နဲ႔ ကဲြသြားမယ္ဆိုရင္ အင္မတန္ ခ်မ္းသာတယ္၊ ရုပ္နဲ႔ နာမ္နဲ႔ မကဲြၾကလို႔ ငါနာတယ္၊ ငါ့လက္နာသည္ စသည္ျဖင့္ ဆင္းရဲေနၾကတယ္၊ ကဲြသြားရင္ အင္မတန္ ခ်မ္းသာတယ္ေခၚတယ္။ ရွင္းရွင္းေလးမွတ္ထားၾကတယ္ေနာ္။
ကဲဒါျဖင့္ ေပၚဒါ တျခား၊ သိဒါ တျခား၊ ရုပ္က တျခား၊ နာမ္က တျခား၊ ကဲြသြားမယ္ဆိုရင္ နာမရူပ ပရိေစၧဒဉာဏ္ပိုင္ၿပီဆိုရင္ အငုပ္မွားေလးခုကို ေျပာျပပါအံုးမယ္။
၁) အသားအရည္ အေၾကာ စေသာ ေကာ႒ာသ သဏၭာနဒိ႒ိ အငုပ္မွား။

၂) ေခါင္း ကိုယ္ ေျခ လက္ စေသာ သမူဟသဏၭာန ပညတ္ဒိ႒ိ အငုပ္မွား။

၃) ေယာက်္ားမိန္းမ လူ နတ္ ျဗဟၼာ စေသာ ဇာတိသဏၭာန ပညတ္ဒိ႒ိ အငုပ္မွား။

၄) ငါဆိုတဲ့ အတၱဒိ႒ိ အငုပ္မွား။

ဒီအမွတ္မွားေလးခုသည္ နဂိုက နာမ္ရုပ္ေပၚမွာ ငုပ္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အငုပ္ကိန္းရာ နာမ္ရုပ္မွာ ကိန္းရာ နာမ္-ရုပ္ ေပၚေအာင္လုပ္။
ေမး။ ယခု နာမ္ရုပ္မေပၚဘူးလား။
ေျဖ။ ေပၚပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ဘယ္အလုပ္နဲ႔ ေပၚသလဲ။
ေျဖ။ ၀ိပႆနာနဲ႔မွ ေပၚပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ဒါနနဲ႔ေပၚ မေပၚ။
ေျဖ။ မေပၚပါဘုရား။

ဒါနက ကိုယ့္ပစၥည္း သူတစ္ပါး အပိုင္ေပးတာပဲရွိတယ္ေနာ္။

ေမး။ သီလနဲ႔ ေပၚ မေပၚ။
ေျဖ။ မေပၚပါဘုရား။

သမထက ဖိရုံ ဖိထားတာ၊ မေပၚႏိုင္ဘူး။

ေမး။ ဘာနဲ႔မွ ေပၚသလဲ။
ေျဖ။ ဝိပႆနာနဲ႔မွ ေပၚပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ေပၚေကာ ေပၚရဲ႕လား။
ေျဖ။ ေပၚပါတယ္ဘုရား။

အငုပ္ကိန္းရာ နာမ္ရုပ္မွာ ကိန္းရာ နာမ္-ရုပ္ ေပၚေအာင္လုပ္၊ နာမ္-ရုပ္ေပၚလွ်င္ အငုပ္မွား ေလးခုစင္။

ေမး။ နာမ္-ရုပ္ကဲြသြားလို႔ နာမ္တျခား ရုပ္တျခား ကဲြသြားၿပီဆိုရင္ ငါေကာ ေတြ႔ေသးလား။
ေျဖ။ မေတြ႕ပါဘုရား။

ေမး။ အသား အရည္ အေၾကာ စေသာ ေကာ႒ာသ။
ေျဖ။ မေတြ႕ပါဘုရား။

ေမး။ ေခါင္း ကိုယ္ ေျခ လက္ စေသာ သမူဟ။
ေျဖ။ မေတြ႕ပါဘုရား။

ေမး။ ေယာက်္ား မိန္းမ လူ နတ္ ျဗဟၼာ စသည္။
ေျဖ။ မေတြ႕ပါဘုရား။

ေမး။ မေတြ႕တာရွိလို႔ မေတြ႕တာလား၊ မရွိလို႔ မေတြ႕တာလား။
ေျဖ။ မရွိလုိ႔ မေတြ႕တာပါဘုရား။

ေမး။ အခုမွ မရွိတာလား၊ အစထဲက မရွိတာလား။
ေျဖ။ အစထဲက မရွိတာပါဘုရား။
ရွင္းသြားပါၿပီလား၊ အနမတဂၢသံသရာကစ၍ မရွိတာေတြ ရွိတယ္ထင္ေနတာ၊ နာမ္-ရုပ္မျမင္လို႔တဲ့၊
နာမ္-ရုပ္ကိုသာျမင္ရင္ အငုပ္မွားေလးခုစင္ထြက္သြားမွာပါ
ပဲ။
နာမ္-ရုပ္ေပၚလွ်င္ အငုပ္မွား ေလးခုစင္တဲ့၊ အငုပ္မွားေလးခုစင္ ဆိုတာက ဒိ႒ိ၀ိသုဒိၶကိုေျပာတာ၊ ေယာဂီတို႔အေနနဲ႔ နာမ္-ရုပ္စာလိုေတာ့ သေဘာၾကပါရဲ႕ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ေတာ့ သေဘာမက်ေသးဘူး၊ ယခုေတာ့ သေဘာက်သြားၿပီ၊ ရွင္းသြားၿပီ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရွင္းသြားရသလဲဆိုရင္ ဟိုတုန္းက နာမ္-ရုပ္နဲ႔ အငုပ္မွားေလးခုနဲ႔ တဲြေနေတာ့ နာမ္-ရုပ္ႏွင့္ ငါက မကဲြဘူး၊ အသား အရည္ အေၾကာ စေသာ ေကာ႒သနဲ႔တဲြေတာ့ နာမ္-ရုပ္နဲ႔ ေကာ႒သနဲ႔ကဲြမဘူး။ ေခါင္း ကိုယ္ ေျခ လက္ စေသာ သဏၭာန ပညတ္နဲ႔ တဲြေတာ့ ေခါင္း ကိုယ္ ေျခ လက္နဲ႔ နာမ္ရုပ္ႏွင့္ တဲြေနေတာ့ နာမ္-ရုပ္ႏွင့္ ဇာတိပညတ္နဲ႔မကဲြဘူး။ စာလိုဆိုခဲ့စဥ္က ရုပ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ေယာက်္ား မိန္းမ မဟုတ္၊ နာမ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ေယာက်္ား မိန္းမ မဟုတ္။ ယခုေတာ့ ရွင္းသြားၿပီ၊ နာမ္-ရုပ္ျမင္တာ ယခုမွ ရွင္းသြားပါတယ္။ စာလိုေတာ့ ဒိ႒ိ၀ိသုဒိၶေခၚပါတယ္။
ခႏၶာမွာ ေပၚသိဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေပၚတာတျခား၊ သိတာတျခား၊ အငုပ္မွား ေလးခုတျခား၊ သံုးခုကဲြပံု။
ပူသိဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ပူတာ တျခား၊ သိတာ တျခား၊ အငုပ္မွား ေလးခုတျခား၊ သံုးခုကဲြပံု။
ေအးသိဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ေအးတာ တျခား၊ သိတာ တျခား၊ အငုပ္မွား ေလးခုတျခား၊ သံုးခုကဲြပံု။
လႈပ္သိဆိုတဲ့ ေနရာမွာ လႈပ္တာ တျခား၊ သိတာ တျခား၊ အငုပ္မွား ေလးခုတျခား၊ သံုးခုကဲြပံု။
ဆင္းရဲသိဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ဆင္းရဲတာ တျခား၊ သိတာ တျခား၊ အငုပ္မွား ေလးခုတျခား၊ သံုးခုကဲြပံု။
ခ်မ္းသာသိဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ဆင္းရဲတာ တျခား၊ သိတာ တျခား၊ အငုပ္မွား ေလးခုတျခား၊ သံုးခုကဲြပံု။
ဤကဲ့သို႔ သံုးခု သံုးခု ကဲြလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေပၚတာနဲ႔ သိတာသည္ တကယ္ရွိ ပရမတ္ေတြပါ။
အငုပ္မွား (၄)ခုသည္ တကယ္မရွိပညတ္ေတြပါ။
၁) နာမ္-ရုပ္ျမင္ အငုပ္မွားေလးခုစင္။
၂) ပရမတ္ျမင္ ပညတ္ေလးခုစင္။
၃) ရွိတာႏွစ္ခုျမင္ မရွိတာေလးခုစင္။

ဝိႆနာတရား ပြါးမ်ားအားထုတ္ခဲ့ပါလွ်င္ နာမ္-ရုပ္ကိုျမင္၊ နာမရူပ ပရိေစၧဒဉာဏ္အတြက္ အငုပ္မွားေလးခုစင္၊ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶအတြက္ ကလ်ာဏ ပုထုဇဥ္တဲ့၊ အငုပ္မွားေလးခုစင္သြားမယ္ဆိုရင္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ျဖစ္ပါသတဲ့၊ “အာဂမာဓိဂမာဘာဝါ အသုတဝါတိေဥယ်ာ” ဆိုတဲ့ အ႒သာလိနီ အ႒ကထာကို ေထာက္ေရးတာ အာဂမ-သကၠာယဒိ႒ိ အငုပ္မွားေလးခုကို ပယ္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ အာဂံု သင္သိ အာဂမ၊ အဓိဂမ၊ က်င့္သိ အဓိဂမ။ အဘာဝါ၊ ထိုႏွစ္ခုမရွိျခင္းေၾကာင့္ အသုတဝါတိ၊ ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္မရွိေသာ အႏၶပုထုဇဥ္ဟူ၍ (“အသုတဝါတိဧေတန အႏၶတာ ဝုတၱာ”လို႔မူလဋီကာဆရာ ဖြင့္ျပေလေသာေၾကာင့္) အသုတဝါတိ၊ ဘာတစ္ခုမွ ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္မရွိေသာ အႏၶပုထုဇဥ္ဟူ၍ ေဥယ်ာ၊ မုခ်မေသြ သိ၍ေနေလေတာ့သတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

No comments: