Monday, September 28, 2009

နာမရူပ ပရိေစၧၲဒဉာဏ္ႏွင့္ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶ အပိုင္း(၆)

နာမ္-ရုပ္ မျမင္ရေသးတဲ့ အႏၶ ပုထုဇဥ္ေတြဟာ ဒါနေတြ ဘယ့္ေလာက္ လက္ကိုင္ထားၿပီး ျပဳလုပ္ေနေသာလည္း နိဗၺာန္လမ္းစ မေတြ႕ရဘူးတဲ့၊ သီလေတြ ဥပုပ္ရက္ရွည္ေတြ ဘယ့္ေလာက္ေဆာက္တည္ေနေသာလည္း နာမ္-ရုပ္မျမင္ေသးရင္
နိဗၺာန္လမ္းစ မေတြ႕ရဘူးတဲ့၊ သမထကမၼ႒ာန္းဘက္က ဈာန္အဘိဉာဏ္ေတြရ၍ ေျမလွ်ိဳးမိုးပ်ံေနၾကတဲ့ ျဗဟၼာႀကီးေတြ ျဖစ္ေစကာမူ နာမ္-ရုပ္မျမင္ေသးရင္ နိဗၺာန္လမ္းစ မေတြ႕ရဘူးတဲ့၊ နိဗၺာန္ရည္မွန္းၿပီး ဆုေတာင္းေနေသာလည္း ေမွာင္ထဲမွာ သြားေနတဲ့ လူလို လမ္းကိုမေတြ႕ရေသးဘူးတဲ့၊ နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကို ျမင္မွသာ လမ္းကို ေတြ႕ေတာ့မယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းေလး မွတ္ေပးၾကပါ ေယာဂီတို႔ေနာ္။
(လကၤာ) “ဝိပႆနာ တရားပြါးမ်ား အားထုတ္ခဲ့ပါလွ်င္ နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကို ျမင္၊ အငုပ္မွားေလးခုစင္၊ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ အပါယ္ခြင္မေရာက္ေဝး နိဗၺာန္ေပါက္လမ္းစေပး”။

ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီးေျပာရင္ေတာ့ “ဝိပႆနာ တရားပြါးမ်ား အားမထုတ္ခဲ့ပါလွ်င္ နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကို မျမင္ အႏၶပုထုဇဥ္တဲ့၊ ပုထုဇဥ္အကန္း ပုထုဇဥ္အမိုက္ ပုထုဇဥ္အယုတ္လို႔ဆိုလိုပါတယ္၊ ကန္းတယ္ဆိုတာ ဉာဏ္ကန္းတာကို ေျပာတာေနာ္။ အႏၶပုထုဇဥ္ အပါယ္ခြင္မလႊတ္ေသးတဲ့။ အႏၶ ပုထုဇဥ္ဆိုေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္ေသးဘူးတဲ့၊ ဒိ႒ိမျပဳတ္ေသးရင္ အကုသိုလ္ ကံေဟာင္းလည္းတင္ ကံသစ္လည္း ဝင္၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အပါယ္က်၊ အႏၶပုထုဇဥ္သည္ အပါယ္မလႊတ္ေသးပါတဲ့။ ဒါန သီလ သမထ လက္ကိုင္ရွိေသာလည္း အပါယ္ခြင္ မလႊတ္ေသးတဲ့၊ မလႊတ္ေသးတဲ့ေနာ္၊ ဒီစကားက အလြန္တာတယ္ေနာ္။ ဒါန သီလ လက္ကိုင္ရွိလို႔ အက်ိဳးေပးမယ္ဆိုရင္ လူမင္း နတ္မင္းအထိျဖစ္လိမ့္မယ္၊ သမထ လက္ကိုင္ရွိလို႔ အက်ိဳးေပးမယ္ဆိုရင္ ျဗဟၼာမင္းႀကီးအထိျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ျဖစ္ေစလုိတဲ့ ျပဳတဲ့သူရင္ထဲမွာ နာမ္ အစဥ္မွာ ဒိ႒ိႀကီးပါမသြားဘူးလားေနာ္။ ဒိ႒ိပါသြာေတာ့ ဒိ႒ိက ဘယ္ဘံုသားပါလဲ။
ေျဖ။ အပါယ္ဘံုသားပါဘုရား။

ေမး။ အပါယ္ေလးပါးက ဒိ႒ိႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမင္းျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နတ္မင္းျဖစ္ေသာ လည္း ဘယ္ဘံုသားပါလဲ။
ေျဖ။ အပါယ္ဘံုသားပါဘုရား။

ေမး။ ဒါဆို ျဗဟၼာမင္းႀကီးေကာ
ေျဖ။ အပါယ္ဘံုသားပါဘုရား။

ဒါကိုၾကည့္ေတာ့ လူ႔ဘံုမွာ လူလာျဖစ္ေသာလည္း လူ႔ဘံုသား၊ နတ္ဘံုမွာ နတ္လာျဖစ္ေတာ့ နတ္သား၊ ဒီကေန အပါယ္ဘုံသားေကာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။
ေျဖ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ တိရစာၦန္ေကာ ျဖစ္အံုးမလား။
ေျဖ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္ဘုရား။

ဒိ႒ိမျပဳတ္ေသးရင္ ေျပာတာေနာ္။ သတၱဝါတိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးေနာ္။
ေမး။ ျပိတၱာေကာ
ေျဖ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္ဘုရား။

ေမး။ အသူရကာယ္န႔ဲ ငရဲဘုံေကာ။
ေျဖ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္ဘုရား။

ေမး။ ငရဲမက်ေအာင္ ဘာလုပ္ၾကမယ္။
ေျဖ။ ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ရပါမယ္ဘုရား။

ဒါေၾကာင့္ ဒိ႒ိျပဳတ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ေနာ္။ ဒါနသက္သက္နဲ႔ ဒိ႒ိျပဳတ္ေအာင္ လုပ္လို႔မရဘူးေနာ္။ သီလ ေဆာက္တည္ေနရုံနဲ႔လည္း မရဘူးေနာ္။ သေဘာက်ၿပီလား။
ဒါဆို ဒိ႒ိျပဳတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ နာမ္-ရုပ္ျမင္မွ ျပဳတ္မွာေနာ္။ ဘုရားရွိခိုးေနရုံနဲ႔မျပဳတ္ဘူး။ ပုတီးစိပ္ေနရုံနဲ႔ မျပဳတ္ဘူး။ တရားအားထုတ္မွ ျပဳတ္မွာ၊ သူ႕လမ္းနဲ႔သူမွတ္ၾက။ ဒိ႒ိေရာဂါႀကီး ေပ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဝိပႆနာေဆး နာနာေသာက္ေနာ္။ ဒါန သီလ သမထေဆး ေသာက္ေနရုံနဲ႔ကေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္ႏိုင္ဘူးေနာ္။ ဒိ႒ိမျပဳတ္ေသးသမွ် အပါယ္ေလးပါး ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ေသးဘူးဆိုတာကို မွတ္ၾကေပေတာ့။ ေခြးျဖစ္ရမွာလည္း ငါပဲ။ ႏြား ကၽြဲျဖစ္ရမွာလည္း ငါပဲေနာ္။ ေယာဂီတို႔ေရ လင္းတျဖစ္တဲ့အခါ ေခြးေသေကာင္ပုပ္ကို ၿမိန္ၿမိန္စားရမွာလည္း ငါပါပဲ မွတ္ထားၾကေပေတာ့ေနာ္။ မစားခ်င္ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။
ေျဖ။ ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ရပါမယ္ဘုရား။

ဒါ့ေၾကာင့္ မာန္လည္ဆရာေတာ္က “ဒိ႒ိမကြာ ပုဂၢိဳလ္မွာလွ်င္” ဒိ႒ိမကြာတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ဆိုေတာ့ ဘယ္သူ႔ကို ေျပာတာလဲ၊ ဆရာေတာ္က ကိုယ့္ကို ေျပာတာလို႔ နားလည္ထားေနာ္-ဟုတ္လား။ တရားနာတဲ့အခါမွာလည္း မိလကၡႀကီးလို နာရတယ္၊ မိလကၡ ဒီေန႔ကစၿပီး ဘုရားေဟာထားသလို ေနေနာ္။ အလုပ္တစ္ခုလုပ္မယ္ႀကံရင္ မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲနဲ႔ ေမာင္မင္းဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္နဲ႔ေနာ္၊ အျမဲတမ္းစဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးလုပ္ပါေနာ္။ တရားကိုလည္း မေမ့နဲ႔ေနာ္၊ ဒီလိုမ်ိဳးေနာ္။ ေနာက္ၿပီး တရားနာေနတဲ့အခါမွာလည္း ဆရာေတာ္က ငါ့ကိုရည္ရြယ္ၿပီးေဟာေနတာပါလား၊ ဒိ႒ိမျပဳတ္လို႔ရွိရင္ ငါ အပါယ္က်ေတာ့မယ္၊ ငါ အပါယ္က်ေတာ့မွာကို ဆရာေတာ္သည္ စိုးရိမ္ၿပီး မိဘသည္ သားသမီးအေပၚ အင္မတန္ေကာင္းေစခ်င္သည့္ဆႏၵမ်ိဳးလုိပါပဲေနာ္။ ေၾသာ္ငါ့ရင္တြင္ နာမ္အစဥ္မွာရွိေနတဲ့ ဒိ႒ိတစ္လံုးကို ျပဳတ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ ဆရာေတာ္ဟာ ငါ့ကိုရည္ရြယ္ေျပာတာေနာ္၊ သူမ်ားကို ရည္ရြယ္ေျပာတာမဟုတ္ဘူးလို႔ စိတ္တြင္ထင္မွတ္၍ တရားနာၾကေနာ္။ ဒီေတာ့ ဒိ႒ိတစ္လံုးကို ရင္တြင္ နာမ္အစဥ္မွာ လက္ခံထားလုိက္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္မွ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွပါတကားလို႔ေနာ္။
“သာဝေဇၨာ ပုထုဇၨနဘာေဝါ” - ပုထုဇၨနဘာေဝါ ပုထုဇဥ္အျဖစ္နဲ႔ေနရျခင္းသည္ ရင္တြင္နာမ္အစဥ္မွာ ဒိ႒ိတစ္လံုးကို လက္ခံထားလိုက္ရျခင္းသည္ သာဝေဇၨာ- အျပစ္ေတြမ်ားလွပါတကား။
ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကပါ၊ အျပစ္မ်ားပုံကိုေနာ္။ ဒိ႒ိတစ္လံုးကို လက္ခံထားလိုက္မိရင္ေတာ့ မသိမႈ အဝိဇၨာေၾကာင့္ အမိ အဖကို သတ္တဲ့ ကံေတြထိုက္တတ္တယ္၊ ေဘးႀကီးေတြကို ႀကံဳရတတ္တယ္။ လြန္က်ဴးမိတဲ့ အျပစ္ေတြကလည္းေလ မ်ားမ်ားလာတာကိုလည္း မသိလုိက္ဘူးျဖစ္တတ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္တတ္ေသးတယ္ေနာ္။ ယခုခ်ိန္ခါမွာ သမၼာဒိ႒ိအမ်ိဳးေကာင္းသားသမီးေတြျဖစ္ၾကေပမယ့္ တစ္ေန႔က်ရင္ ဒိ႒ိ မျပဳတ္ေသးေတာ့ မိစၧာဒိ႒ိျဖစ္တတ္ေသးတယ္ေနာ္။
ယခုပင္ သီလဝႏၲျဖစ္ေနေသာလည္း တစ္ဘဝတြင္ ဒုႆီလ၊ ယခုပင္ ကရုဏာတရား ေမတၱာတရား ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ရွိေနပါေသာလည္း တစ္ေန႔တြင္ အင္မတန္ဆိုးဝါးယုတ္မာတဲ့ လူမ်ိဳး ျဖစ္အံုးမယ္လို႔ဆိုတာ မွတ္၊ ပုထုဇဥ္အျဖစ္နဲ႔ ဒိ႒ိတစ္လံုး လက္ခံထားျခင္းသည္ အင္မတန္အျပစ္ေတြမ်ားသတဲ့၊ ဒိ႒ိတစ္လံုး လက္ခံထားမယ္ဆိုရင္ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳး အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကပ္ဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ရင္ဆိုင္တိုးေတာ့မယ္ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ၾကပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရင္တြင္နာမ္အစဥ္မွာ ဝင္ေနတဲ့ ဒိ႒ိတစ္လံုးကို ဝိပႆနာနဲ႔ နာနာျဖဳတ္ၾကေပေတာ့လို႔ ဆိုလိုတယ္ေနာ္။ “ဒိ႒ိမကြာ ပုဂိၢဳလ္မွာလွ်င္ လူတြင္ စၾကာ နတ္မွာ သိၾကား (ဒါနသီလအရွိန္ေခၚတယ္ေနာ္) မိုးဖ်ား ျဗဟၼာ ျဖစ္တံုပါလည္း (မိုးဖ်ား ျဗဟၼာဆိုတာ ဘံုသံုးဆယ့္တစ္ အထက္ဆံုး ေနဝသညာနာသညာယတနဘံုမွာ ျဖစ္တဲ့ ျဗဟၼာ၊ အဲဒါ စ်ာန္ကုသိုလ္အရွိန္ေနာ္) ခႏၶာၿပိဳကဲြ ကုသိုလ္စဲက ေဖါက္လဲႊ ပါယ္ရြာ ေရာက္ျမဲခါတည္း”။ ဒီေတာ့ အေပၚေရာက္ေအာင္ ဒါန သီလ သမထက ေျမႇာက္တင္လိုက္တယ္ ေနာက္ ဘယ္ေတြေရာက္သြားမလဲ။
ေျဖ။ အပါယ္က်ကုန္ပါၿပီဘုရား။

ေမး။ ေအာက္ပစ္ခ်လိုက္တာက ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္လဲ။
ေျဖ။ ဒိ႒ိလက္ခ်က္ပါဘုရား။

ေမး။ ေၾကာက္စရာေကာင္းသလား။
ေျဖ။ ေကာင္းပါတယ္ဘုရား။

ဥပမာ စြန္ေလးနဲ႔တူသတဲ့။ ေလတိုက္တဲ့အခါမွာ စြန္ေလးသည္ ေကာင္းကင္မွာ ဝဲဝဲ ဝဲဝဲနဲ႔ တက္မေနဘူးလား။ တက္ေနတယ္ေနာ္၊ ဘယ္ေလာက္ပင္ တက္ေနေသာလည္း ေအာက္ကႀကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ ဆဲြထားတာၾကည့္၊ စြန္ကေလးရဲ႕ လူမင္း နတ္မင္း ျဗဟၼာမင္းေတြနဲ႔ တူပါတယ္၊ ေလေလးနဲ႔ ဒါန သီလ သမထကုသိုလ္အရွိန္နဲ႔ တူပါတယ္။ ႀကိဳးေလးနဲ႔ ဒိ႒ိနဲ႔ တူပါတယ္၊ ေျမႀကီးနဲ႔ အပါယ္ေလးပါးနဲ႔တူပါတယ္။ စြန္ေလး ဘယ္ေလာက္ပင္ ေကာင္းကင္ေပၚ တက္ေနေသာလည္း ေျမႀကီးကေနၿပီး ႀကိဳးက ဆဲြခ် လိုက္ရင္ ေအာက္ကိုက်လာသလို ျမင့္မားတဲ့ ဘံုဘဝေတြ ေရာက္ေနေသာလည္း ရင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဒိ႒ိက ဆဲြခ်လိုက္ရင္ အပါယ္ထဲသို႔ ေဇာက္ထိုးက် ၾကရေပတယ္ေနာ္။
ဒိ႒ိသက္ကၠာ မကြာသမွ် ေလးဝအပါယ္ ေရာက္ဦးမယ္ (လယ္တီ)ဆရာေတာ္က မိန္႔ေတာ္မူျပန္တယ္ေနာ္။ ဒိ႒ိမကြာသမွ်ေတာ့ ယခုမေရာက္ေသးေသာ္လည္း တစ္ေန႔က်ေတာ့လည္း အပါယ္ေလးပါးေတာ့ ေရာက္အံုးမယ္တဲ့ေနာ္။ ဒိ႒ိသက္ကၠာ မကြာသမွ် ေလးဝအပါယ္ ေရာက္ဦးမယ္၊ နင္ဝယ္သတိထား သို႔အလားေၾကာင့္ ျမတ္ဘုရားက ရင္ဝလွံစူး ထိပ္ဦးမီးေလာင္သူကဲ့သို႔ မေရွာင္အဟုတ္ ေနာက္မဆုတ္ပဲ ဝိပႆနာ အလုပ္အားထုတ္ရန္ သေဘာကို “သတိၱယာ ဝိယ ၾသမေ႒ာ” ဟု ေဟာၾကားခဲ့ေလသတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

ဝိပႆနာတရားအလုပ္ကို လုပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ဖဝါးမွ ေနာက္မဆုတ္ပါဘဲ ျမန္ျမန္ႀကီးသာ အားထုတ္ပါတဲ့။ အလႊန္အေရးႀကီးတယ္၊ ရင္ဝမွာ လွံစူးေသာ ပုဂၢိဳလ္ထက္လည္း အေရးႀကီးတယ္တဲ့ေနာ္။

သတိၱယာ ဝိယ ၾသမေ႒ာ၊ ဒယွမာေနာဝ မတၱေက။
သကၠာယဒိ႒ိ ပဟာနာယ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ။
သတိၱယာ- အသြားႏွစ္ဖက္ ျမျမထက္သည့္ လွံသြားႀကီးျဖင့္၊ ၾသမေ႒ာ-လည္မ်ိဳရင္ဝ စူးရွ၍ ေနေသာ လူတစ္ေယာက္သည္၊ ပဟာနာယ လုလႅထန္ျပင္း စူးေသာလွံကို ျမန္ျမန္ႀကီး ပယ္ႏႈတ္ဖို႔ရာ အလို႔ငွါ၊ ပရိဗၺဇဝိယ-အေရးတႀကီး ျမန္ျမန္ႀကီးအားထုတ္ ျပဳက်င့္လုိက္ရဘိသကဲ့သို႔၄င္း၊ မတၱေက-အျမတ္တင္ရြက္ ဦးထိပ္ထက္၌၊ ဒယွမာေနာ-အလွ်ံတေျပာင္ေျပာင္ မီးေတာက္ေလာင္ခံေနရေသာ လူတစ္ေယာက္သည္၊ ပဟာနာယ-ျပင္းစြာေလာင္ေနေသာမီးကို ျမန္ျမန္ႀကီးၿငိမ္းသတ္ဖို႔ရာ အလို႔ငွါ၊ ပရိဗၺဇဝိယ-ေန႔ညမယုတ္ အားထုတ္ဘိသကဲ့သို႔ ၊ တထာ-ထို႔အတူ၊ ဘိကၡဳ-သံသရာေဘး လာမည့္အေရးေတြကို ေျမႇာ္ေတြးကာ သင္သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္း တို႔သည္၊ သကၠာယဒိ႒ိ ပဟာနာယ-အပါယ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သကၠာယဒိ႒ိ ႏွစ္ဆယ္ကိေလသာ တရားဆိုးကို ျမန္ျမန္ႀကီးပယ္ဖို႔ သတ္ဖို႔ အလုိ႔ငွါ၊ သေတာ-ဣေျႏၵေျခာက္ပါး တံခါးေျခာက္ေပါက္၌ အကုသိုလ္ေတြ မဝင္ႏိုင္ေအာင္ အျမဲတမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေလ့ သတိ ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ့ရသည္ ျဖစ္၍၊ ပရိဗၺေဇ-ဝိပႆနာအလုပ္နဲ႔ ေတြ႔သည့္ေန႔ပင္ ေနာက္မဆုတ္ပါပဲ ျမန္ျမန္ႀကီး ေန႔ညမယုတ္ အားထုတ္ ျပဳက်င့္ရေတာ့သည္သာလွ်င္သတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

တစ္သံသရာလံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ စီးပြါးေရးေတြ၊ ေလာကီကိစၥ အဝဝ ေတြကို တရားအားထုတ္ၿပီးတဲ့ အခါမွသာလွ်င္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေတာ့သည္သာလွ်င္တည္း။
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။

No comments: