Monday, March 9, 2009

မူလကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ေထ႐ုပၸတၲိအက်ဥ္း (၃)

အရပ္တစ္ပါးသို႔ ပညာရွာထြက္ျခင္း

ထို႔ေနာက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ မဟာဝိသုတာရာမတိုက္ ဆရာေတာ္မ်ားထံတြင္ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာက်မ္းစာမ်ားကို (၃) ႏွစ္တိုင္တိုင္ သင္ယူဆည္းပူးခဲ့၏။ ထိုစဥ္က ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ မဟာ ဝိသုတာရာမေက်ာင္းတိုက္ႀကီးအတြင္း၌ စာသင္သားရဟန္းသံဃာ ငါးရာေက်ာ္ခန္႔ရွိ၏။ ထိုေက်ာင္းတိုက္ႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားမွာ အဂၢမဟာပ႑ိတဆရာေတာ္ ဦးပညာ မဟာေထရ္၊ အဂၢမဟာပ႑ိတဆရာေတာ္ ဦးနႏၵဝံသ မဟာေထရ္၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂု႐ု ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရမဟာေထရ္ တို႔ျဖစ္ၾက၏။ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ၌ ပါ႒ိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔ကို လိုက္စာအျဖစ္ျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ရခဲ့၏။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဘုရားႀကီးတိုက္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ႑ညသည္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ သီတင္သံုးေနစဥ္ အဘိဓမၼာမ်ားကို ဆိုဝါမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပရိယတ္ပဋိပတ္တို႔၌ အလြန္ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူေသာ အဂၢမဟာပ႑ိတ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ထံ၌ ေန႔ပိုင္း ဆိုဝါမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း သင္ယူခဲ့ရာ ပိဋကတ္ သံုးသြယ္ နိကာယ္ငါးရပ္တို႔ကို တဖက္ကမ္းေပါက္ေရာက္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ စာေပက်မ္းဂန္ တို႔တြင္ ထူးခြ်န္တတ္ေျမာက္၍ အေနအထိုင္ ဣေႁႏၵရွိျခင္း၊ ဂါရဝတရားရွိျခင္း၊ တပည့္ဝတ္ တရား ေက်ပြန္ေသာ ကသစ္ဝိုင္ ဆရာေတာ္ ေလာင္းလ်ာသည္ ဆရာသမားမ်ား၏ ခ်ီးက်ဴး မိန္႔ၾကားျခင္းကို ခံရေတာ္မူေလ၏။

ဆိုဝါ။ ။ ရဟန္းေတာ္မ်ား သင္ၾကားေလ့လာရေသာ စာေပမ်ားသည္ ဘုရားေဟာ က်မ္းစာမ်ားျဖစ္၍ ပါ႒ိဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ အဓိပၸါယ္ အယူအဆအဆံုးအျဖတ္တို႔ကို မသိရွိမီ ေရွးဦးစြာအနက္ေခၚေသာ ဘာသာျပန္ကို သိရန္လိုအပ္၏။ ဆရာ့ထံတြင္ စာတက္ၾကသူ စာသင္သားတိုင္း အနက္ကိုသိၿပီးသူမဟုတ္ၾကေသာေၾကာင့္ စာခ်ဆရာေတာ္သည္ ေရွးဦးစြာအနက္ကိုခ်ေပး၏။ စာဆိုသူက လိုက္၍ဆိုရ၏။ အျခားေသာ စာလိုက္သံဃာမ်ားက အသံမထြက္ဘဲ စိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရးမွတ္၍ျဖစ္ေစ မွတ္သား ၾကရ၏။ စာဆိုရဟန္းက ဆရာႏွင့္အတူ ပထမတစ္ေခါက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအေခါက္၌ ဆရာက စာခ်မေပးေတာ့ပါ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ အနက္ကိုဆိုရ၏။ အမွားအယြင္းပါလာမွသာ ဆရာက ေထာက္မ၍ ေပးရေလ၏။ ေနာက္တေန႔တြင္မွ အနက္ခ်ခဲ့ေသာ ပါ႒ိ၏ ခက္ခဲနက္နဲေသာ အဓိပၸါယ္တို႔ကို စာခ်ဆရာေတာ္က နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ရွင္းလင္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူေလ့ရွိ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ စာခ်ဆရာတို႔သည္ စာဆိုမည့္ တပည့္ရဟန္းကို ဂ႐ုစိုက္၍ ေရြးၾကရ၏။ စာဆို ရဟန္းသည္ မူလကပင္ အသင့္အတင့္အနက္ထင္ၿပီးျဖစ္၍ စာၪာဏ္ေပဉာဏ္ အေတာ္အတန္ ရွိမွသာ စာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေတာ့၏။ စာေပဗဟုသုနည္းသူကို စာဆိုခိုင္းမိေသာ စာခ်ဆရာ ႏွင့္ တပည့္သံဃာမ်ား မ်ားစြာအခက္အခဲျဖစ္တတ္၏။ စာဆိုရဟန္းကို စာလိုက္သံဃာမ်ား၏ ၿငိဳျငင္မႈကိုခံရတတ္၏။ စာဆိုပုပၸိဳလ္သည္ ႂကြားဝါတတ္ေသာ ရဟန္းျဖစ္လွ်င္လည္း ဆရာအတြက္ လြန္စြာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ စာဆိုရဟန္းကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စာခ်ဆရာႏွင့္ စာလိုက္သံဃာမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူကို ေလးနက္စြာဂ႐ုျပဳေရြးရ၏။ စာခ်ဆရာက ေမးခြန္းမ်ားေမး လွ်င္ စာဆိုသူသည္ မဆိုင္းမတြေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စာကို ပိုမို၍ဂ႐ုစိုက္ရေလ၏။ တဖန္ စာခ်ဆရာ မ်ားက စာလိုက္မွန္ စာတက္မွန္ေသာ ရဟန္းကို ဆိုဝါေပးၾက၏။

အထက္ပါဂုဏ္အဂၤါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သျဖင့္ ရဟန္းေတာ္ အရွင္ေရဝတ သည္ စာခ်ဆရာႏွင့္ စာလိုက္သံဃာမ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေက်နပ္မႈရေအာင္ စာဆို ႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့သူ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့၏။

ဤသို႕လွ်င္ ရဟန္း(၃)-ဝါ ရခ်ိန္တြင္ ပထမလတ္တန္းကို လြယ္ကူစြာ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုမွတဖန္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ ့၍ ေရႊေရးေဆာင္တိုက္ ဆရာေတာ္ဦးၾကည္ႏွင့္ ဦးပဏၰဝ တို႔ထံတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘံုေက်ာ္တိုက္ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသိတ ထံ၌လည္းေကာင္း၊ ဘုရား ႀကီးတိုက္ဆရာေတာ္ဦးနာရဒႏွင့္ ဟံသာဝတီဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵာသဘတို႔ထံ၌လည္းေကာင္း ပဋိကတ္က်မ္းစာ ေန႔ဝါ ညဝါမ်ားကို အမ်ားဆံုး ထပ္မံသင္ယူခဲ့ျပန္ေလသည္။ အမရပူရေတာင္ၿမိဳ႕၌ ညဝါယမိုက္က်မ္းႏွင့္ ပ႒ာန္းက်မ္းတို႔ကို သင္ယူခဲ့ၿပီး သိကၡာ (၆)-ဝါ ရေသာအခါ အစိုးရ ပထမျပန္စာေမးပြဲ၌ ပထမႀကီးတန္းကို ရည္မွန္းသည္ထက္လြယ္ကူစြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့၏။

No comments: