Friday, May 15, 2009

နည္းျပ ဝိပႆနာ သင္ခဏ္းစာ အပိုင္း (၆)

ဒါေၾကာင့္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက “ဒိ႒ိသကၠာ မကြာသမွ် ေလးဝအပါယ္ေရာက္ဦးမယ္၊ နင္ဝယ္သတိထား သို႔အလားေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ရင္ဝမွာလွံစူး ထိပ္ဦးမီးေလာင္ မေရွာင္အဟုတ္ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ အားထုတ္ရန္ သေဘာကို (သတၲိယာ ဝိယ ဩမေ႒ာ) ဟုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ တကား” လို႔မိန္႔ဆိုေတာ္မူထားပါတယ္။


သကၠာယဒိ႒ိဆိုတဲ့ အယူမွားႀကီးကို တစ္ခါတည္းစြန္႔ပယ္ပစ္ႏိုင္တဲ့ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္စတဲ့ အရိယာ ပုဂိၢဳလ္ေတြကေတာ့ မဂၢသစၥာဆိုတဲ့ အျမင္မွန္ကို ရ၍ သကၠာယဒိ႒ိအယူမွားႀကီးကို အဆံုးတိုင္စြန္႔လိုက္ေသာအခါ အပါယ္ေလးပါးကလည္း တစ္ခါတည္းလြတ္ေျမာက္သြားပါေရာတဲ့။ သကၠာယဒိ႒ိကို စြန္႔လိုက္တာနဲ႔ အပါယ္ေလးပါးက အၿပီးတိုင္လြတ္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ဆိုတာကို မွတ္ၾကပါေနာ္။


ယခုေယာဂီမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေပၚလာတဲ့ ပူမႈ ေအးမႈ လႈပ္ရွားမႈ ဆင္းရဲမႈ ခ်မ္းသာမႈဆိုတဲ့ ဓာတ္တရား ေဝဒနာတရားေတြေပၚမွာ ငါကပူတယ္၊ ငါ့လက္က ပူတယ္၊ ငါ့ေျခက ပူတယ္၊ ငါက နာတယ္၊ ငါက ခ်မ္းသာတယ္-စသည္ျဖင့္ သကၠာယအယူအားျဖင့္ မယူဆ မမွတ္သားေတာ့ဘဲ ပူဒါကသာ ပူတယ္၊ ေအးဒါက ေအးတယ္၊ လႈပ္ထာက လႈပ္တယ္၊ နာဒါကသာ နာဒါတယ္၊ ခ်မ္းသာဒါက ခ်မ္းသာတယ္လို႔ သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ အျမင္မွန္အားျဖင့္ သိျမင္ျခင္းသည္ ဃနပညတ္ သ႑နပညတ္ နာမပညတ္ဆိုတဲ့ ပညတ္(၃)ပါး ကြာသြားသည့္အျပင္ အပါယ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေနတဲ့ သကၠာယဒိ႒ိ၊ အပါယ္ကို ပစ္ခ်တတ္ေသးတဲ့ သကၠာယဒိ႒ိ၊ အယူဆိုး အယူမွားႀကီးကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ၿပီးသား စြန္႔လႊတ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာမွတ္ၾကပါေနာ္။

ပယ္စြန္႔တယ္ဆိုေသာ္လည္း ဝိပႆနာဉာဏ္ေနရာျဖစ္၍ တဒဂၤပဟာန္မွ်သာ ပယ္စြန္႔ႏိုင္တယ္၊ ေလာကုတၲရာမဂ္ဉာဏ္က်မွ သမုေစၦဒပဟာန္အားျဖင့္ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္စြန္႔ဖ်က္ဆီးႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာေပါင္း ဘဝေပါင္းအေသခ်ၤ ဘယ္ေလာက္ပင္ လြန္ေလျငားေသာ္လည္း ၾကဥ္လည္ခဲ့ရျငားေသာ္လည္း အလြန္တရာေတြ႕ႏိုင္ဆံုႏိုင္ခဲ ရႏိုင္ခဲေသာ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ယခုလို ကုသိုလ္ကံေကာင္းစြာျဖင့္ လူ႔ဘဝႀကီးႏွင့္ႀကံဳၾကရေသာအခ်ိန္တြင္ ဘာမွ်အဖိုးမတန္ေသာ ေလာကီကိစၥမ်ားႏွင့္သာ တစ္ဘဝ အလကား အခ်ိန္ကုန္ခံမသြားၾကေစခ်င္ပါ။ အနမတဂၢ သံသရာအဆက္ဆက္က ဘဝတိုင္း ဘဝတိုင္းတြင္ လက္ကပူတယ္၊ ေျခကပူတယ္၊ ငါပူတယ္၊ သူပူတယ္ စသည္ျဖင့္ အယူမွား အမွတ္မွား အသိမွားဆိုတဲ့ သကၠာယဒိ႒ိတရားကို ပယ္ရွားသုတ္သင္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ေတြ႕ ဉာဏ္ျမင္ ဝိပႆနာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို က်န္းက်န္းမာမာခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ဉာဏ္ျမင္ရွိရွိ အဖိုးတန္မွန္းသိသိႏွင့္ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖတ္႐ႈသူ ေယာဂီမ်ား ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကသည့္အတိုင္း အေဟာင္းအသစ္ အေဟာင္းအသစ္ ေျပာင္းလႊဲ ေျပာင္းလႊဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ပရမတ္အစစ္ ဓာတ္အႏွစ္ေတြကို မလစ္လပ္ေအာင္ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ တကယ္တမ္း ႐ႈမွတ္ႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ ႐ႈမွတ္ေနရင္း ႐ႈမွတ္ေနရင္း အလံုးစံုရပ္သြားတဲ့ နိဗၺာန္ဓာတ္ကို တစ္ႀကိမ္တည္း တစ္ရွိန္တည္းႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ကူးခပ္ႏိုင္တဲ့ကိုယ္ ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္တဲ့ကိုယ္ျဖစ္ၾကပါေစကုန္ သတည္း။

သာဓု…..သာဓု…..သာဓု။

No comments: